Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Bezpieczna zima i zakupy - poradnik konsumenta

Data: 21.12.2016 r., godz. 10.12    3087
Bezpieczna zima i zakupy

W ramach współpracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Delegaturą Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Radomiu przedstawiam poradnik dla konsumentów dotyczący zakupu sprzętu zimowego, lampek choinkowych i wyrobów pirotechnicznych. Poniżej przekazuje praktyczne porad dotyczących zakupów, które mogą ułatwić każdemu konsumentowi wybór odpowiednich towarów.


Żywność opakowana powinna posiadać nw. informacje:
-nazwa żywności
-wykaz składników, w tym alergeny
-informacja o wartości odżywczej
warunki przechowywania
-sposób przygotowania lub stosowania
-dane producenta
-miejsce/ źródło pochodzenia, jeśli brak tych informacji może konsumenta wprowadzić w błąd
-data minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia
-klasa jakości handlowej, jeśli jest ustalona


Mięso i wędliny

Opakowane mięso i przetwory mięsne powinny w oznakowaniu posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny, co oznacza, że produkcja jest objęta nadzorem lekarza weterynarii. Wędliny oferowane luzem ( „na wagę”) powinny być wyposażone w jasną dla konsumenta informację o składzie wędlin np. mięsa wołowego, cielęcego, użytych przypraw, substancji dodatkowych dozwolonych.


Ryby

Ryby żywe, świeże lub schłodzone, mrożone, wędzone powinny posiadać uwidocznioną dla konsumenta informację dotyczącą:
-handlowego oznaczenia gatunku
-metody produkcji / połowu ( złowione w morzu, wodach śródlądowych, wyhodowane)
-obszaru połowu


Ryby mrożone w glazurze
W miejscu sprzedaży luzem ( bez opakowań) ryb mrożonych w glazurze, oprócz wyżej wymienionych informacji, powinna być podana informacja dotycząca ilościowej zawartości glazury lub ryby.
Cena jednostkowa ( za 1 kg) uwidoczniona przy towarze dotyczy produktu tj. ryby łącznie z glazurą. Kupując ryby, najlepiej omijać mocno glazurowane (powyżej 10 %).
Prawidłowo przechowywana ryba w glazurze wygląda jak ryba zatopiona w przezroczystej tafli lodu- warstwa lodu jest przejrzysta i bezbarwna. W przypadku ponownego zamrożenia warstwa lodu jest mętna, o różnej grubości, pokryta szronem.


Grzyby suszone

Atest na grzyby suszone potwierdza dopuszczenie do sprzedaży grzybów suszonych, uzyskanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych. Grzyby suszone mogą być sprzedawane tylko w placówkach handlowych lub na targowiskach. Ponadto, muszą być opakowane.
Grzyby suszone
Opakowanie grzybów suszonych powinno być wyposażone w informacje dot. :
-gatunku grzybów,
-numeru atestu,
-roku zbioru
-producencie, masie netto, dacie minimalnej trwałości, warunkach przechowywania.

Przetwory owocowo- warzywne

Jeżeli płyn stanowi tylko dodatek do podstawowego składu środka spożywczego w zalewie, to w oznakowaniu opakowania musi być podania masa netto środka spożywczego po odsączeniu.
Mieszanki owoców, warzyw, grzybów - składniki tych mieszanek wymienia się w wykazie składników poprzedzając określeniem: owoce/ warzywa/ grzyby.
Informacja „ w różnych proporcjach” jest podawana, jeśli żaden składnik mieszanki nie występuje w dominującej ilości.

Prezenty- kosmetyki

Kosmetyki są jednym z najczęściej kupowanych produktów na prezenty gwiazdkowe. Na opakowaniu kosmetyku powinny być informacje o:
-nazwie handlowej kosmetyku
-producencie
-ilości kosmetyku
-wykazie składników.
Opakowanie kosmetyku powinno być także wyposażone w informację o terminie trwałości chyba, że minimalny okres przydatności do użycia jest dłuższy niż 30 miesięcy. Wówczas trzeba na opakowaniu umieścić symbol otwartego słoiczka z informacją o czasie, w jakim po otwarciu opakowania, kosmetyk można używać.

Jak kupować

Przed kupowaniem produktów na święta, zwłaszcza na zapas, warto sprawdzić terminy ważności- produkty oferowane w ramach świątecznych promocji często mają krótkie terminy ważności.
Są one zwykle usytuowane najbliżej klienta. Sprzedaż przeterminowanych produktów jest wykroczeniem.
Należy kupować produkty w opakowaniach nieuszkodzonych i zamkniętych, aby po opakowaniu nie rozczarować się co do stanu produktu lub stwierdzić, że prezent nie jest kompletny.
Trzeba żądać paragonu- paragon ułatwi ewentualną reklamację, ale też pozwoli na sprawdzenie, czy sprzedawca rzetelnie pobrał od nas należność za towar.
W sklepie powinna być uwidoczniona cena sprzedaży towaru i cena jednostkowa tj. cena za 1 litr, 1 kilogram, 100 gram.
Forma uwidocznienia ceny należy do sprzedawcy i może to np. być wywieszka cenowa obok towaru, metka z ceną na każdym egzemplarzu.
Informacja o cenie powinna być podana w sposób czytelny, widoczny, łatwo i bezpośrednio dostępny dla nabywcy oraz służy m.in. do tego, aby konsument mógł porównać ceny tego samego asortymentu i wybrać produkt po najbardziej korzystnej cenie.
W przypadku sprzedaży internetowej można bez podania przyczyny zwrócić towar w terminie 14 dni.
W przypadku tradycyjnych zakupów zwrot towaru np. nietrafionego prezentu jest możliwy tylko za zgodą sprzedawcy.


Jak reklamować

Jeśli towar ma wady, to konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi ( reklamację składa się do sprzedawcy) albo z tytułu gwarancji , jeśli jest udzielona ( reklamację składa się do gwaranta np. do producenta).
Z tytułu rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub nawet zwrotu ceny. Szczegółowe warunki określa Kodeks cywilny.
Z tytułu gwarancji rodzaj żądań określa dokument gwarancyjny, zwykle są to naprawy bądź wymiana w razie wielokrotności napraw.
Przed podpisaniem druku reklamacyjnego warto czytać dokładnie wszelkie dokumenty sporządzane w sprawie reklamacji.


poradnik konsumentaNa podstawie materiałów
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Warszawie
Delegatura w Radomiu
tel. (48) 36 271 21, ih_radom@wiih.org.pl,
www.wiih.org.pl

Sebastian Dulemba
PRK Grójec