• 1

DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO 2014


W programie:
13.00 - Występ Orkiestry z Lewiczyna
- Konkurs na „Najlepszą Potrawę Regionalną”
- Konkurs na „Najładniejsze Stoisko”
14.00 – Uroczysta Msza Święta celebrowana przez Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego
15.00 - Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”
15.15 - Obrzęd dożynkowy przeprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej, uroczyste otwarcie dożynek oraz powitanie gości przez Starostę Grójeckiego Mariana Górskiego
15.45 - Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych
17.00 - Koncert gwiazdy wieczoru KRZYSZTOFA KRAWCZYKA
18.30 - Występ zespołu The Castaways
 
Dodatkowe atrakcje:
- prezentacje stoisk gminnych
- degustacje potraw regionalnych
- ekspozycje firm z terenu powiatu grójeckiego
- wystawa zabytkowych maszyn rolniczych

Regulaminy konkursów:
1. Najładniejszy Wieniec Dożynkowy
2. Najlepszą Potrawę Regionalną

II edycja Wyścigu Przełajowego

Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport serdecznie zaprasza na drugą edycję Wyścigu Przełajowego, która odbędzie się 30 sierpnia 2014. Jest to impreza kierowana do WSZYSTKICH amatorów jazdy na dwóch kółkach w wieku od 10 do 110 lat. Ciekawa i przyjazna trasa, z pewnością spodoba się każdemu. Trasa jest poprowadzona drogami szutrowymi, leśnymi i asfaltowymi. Nie ma żadnych technicznych fragmentów, podjazdów czy zjazdów – da się ją pokonać praktycznie na każdym rowerze. Po zakończeniu wyścigu następuje dekoracja zwycięzców pamiątkowymi pucharami. Po dekoracji, wśród WSZYSTKICH uczestników wyścigu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Po części oficjalnej, zapraszamy na poczęstunek.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO
na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz. 647 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXV/209/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ” oraz Uchwały Nr 9/2014 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
 
Ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach  PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Czytaj więcej...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty, unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. ogłoszony Uchwałą Zarządu Powiatu Grójeckiego Nr 40/2014 z dnia 24 lipca 2014r.

 

Trening dla rolkarzy na grójeckim rynku

Instruktor wrotkarstwa zaprasza na bezpłatne treningi przed zbliżającym się 4. Grójeckim Biegiem Ulicznym. Zaplanowane są dwa spotkania, w trakcie których uczestnicy będą mogli doskonalić podstawowe elementy jazdy, potrzebne podczas startów w biegach ulicznych.
Zapraszamy zarówno początkujących, jak i tych, którzy potrafią już jeździć na rolkach. Wiek nie ma znaczenia, przyjść mogą dorośli i dzieci (także w wieku przedszkolnym). Potrzebne będą jedynie rolki oraz kask, choć zalecane są też pozostałe ochraniacze.
Terminy spotkań to 23.VIII oraz 06.IX.2014 r. w godzinach 15:00 – 16:30. Jeździć będziemy na rynku w Grójcu. W przypadku deszczowej pogody lub pytań prosimy kontaktować się z prowadzącym zajęcia Grzegorzem Krajewskim – tel. 503 544 949. Przypominamy, że 4. Grójecki Bieg Uliczny już 20.IX.2014 r. Szczegóły na temat biegu na stronie - http://grojec10km.pl/

Start projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”


Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-153/13-00 zawartej w dniu 04.06.2014 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym

na oddanie w dzierżawę pomieszczeń budynku prosektorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 43.

W załączeniu:
ogłoszenie

Strona 1 z 18

Polecane