Grójecka Dycha

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 8.3 POIG


Powiat Grójecki zaprasza do udziału w projekcie pn.:
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Celem głównym Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 140 gospodarstw domowych pochodzących z terenu powiatu grójeckiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Cel ten będzie realizowany przez okres realizacji projektu tj. do 31 października 2015 r. oraz bezpośrednio po jego zakończeniu przez okres 5 lat.

Czytaj więcej...

DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO 2014


W programie:
13.00 - Występ Orkiestry z Lewiczyna
- Konkurs na „Najlepszą Potrawę Regionalną”
- Konkurs na „Najładniejsze Stoisko”
14.00 – Uroczysta Msza Święta celebrowana przez Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego
15.00 - Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”
15.15 - Obrzęd dożynkowy przeprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej, uroczyste otwarcie dożynek oraz powitanie gości przez Starostę Grójeckiego Mariana Górskiego
15.45 - Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych
17.00 - Koncert gwiazdy wieczoru KRZYSZTOFA KRAWCZYKA
18.30 - Występ zespołu The Castaways
 
Dodatkowe atrakcje:
- prezentacje stoisk gminnych
- degustacje potraw regionalnych
- ekspozycje firm z terenu powiatu grójeckiego
- wystawa zabytkowych maszyn rolniczych

Regulaminy konkursów:
1. Najładniejszy Wieniec Dożynkowy
2. Najlepszą Potrawę Regionalną

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Grójeckim Biegu Ulicznym

 

W imieniu organizatorów i współorganizatorów zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Grójeckim Biegu Ulicznym.
Wczoraj zostały uruchomione zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych, Udział w biegach jest bezpłatny.
Biegi odbędą się w dniu 20 września 2014.

Czytaj więcej...

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w JasieńcuJak każdego roku 1 września gong dzwonka oznajmiający początek roku szkolnego, skupił społeczność szkolną Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/2015. I choć dwa miesiące beztroskich wakacji szybko minęły, to serdeczne uśmiechy i ożywiona atmosfera umilała powrót do szkolnej ławy oraz kolegów i koleżanek.  Zgromadzoną kadrę nauczycielską, pracowników , uczniów oraz zaproszonych gości, przywitała dyrektor placówki Dorota Nowak-Michałowska.

Czytaj więcej...

II edycja Wyścigu Przełajowego

Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport serdecznie zaprasza na drugą edycję Wyścigu Przełajowego, która odbędzie się 30 sierpnia 2014. Jest to impreza kierowana do WSZYSTKICH amatorów jazdy na dwóch kółkach w wieku od 10 do 110 lat. Ciekawa i przyjazna trasa, z pewnością spodoba się każdemu. Trasa jest poprowadzona drogami szutrowymi, leśnymi i asfaltowymi. Nie ma żadnych technicznych fragmentów, podjazdów czy zjazdów – da się ją pokonać praktycznie na każdym rowerze. Po zakończeniu wyścigu następuje dekoracja zwycięzców pamiątkowymi pucharami. Po dekoracji, wśród WSZYSTKICH uczestników wyścigu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Po części oficjalnej, zapraszamy na poczęstunek.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.

ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO
na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz. 647 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXV/209/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ” oraz Uchwały Nr 9/2014 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
 
Ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach  PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Czytaj więcej...

Strona 1 z 19

Polecane