Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Data: 01.04.2021 r., godz. 12.00    168
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 19/2021
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 31 marca 2021 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do oddania w użyczenie części lokalu nr 3 o powierzchni 87,85 m2 (dwa pomieszczenia zlokalizowane od strony północnej) położonego w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Działki o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 o pow. 0,0164 ha i 1428/81 o pow. 0,1447 ha położone w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 28C, dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym
w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1G/00083945/5.
Lokal Nr 3 o powierzchni użytkowej 285 m2 – użyczenie dwóch pomieszczeń o powierzchni 87,85 m2,
Właścicielem lokalu jest Powiat Grójecki.
Opis nieruchomości.
Lokal zlokalizowany w piwnicy budynku położonym w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 28C.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/368/14 z dnia 20 stycznia 2014r. Rady Miejskiej w Grójcu, działki o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 i 1428/81 położone są na terenie oznaczonym UU16, terenie usług – bez przesądzania o ich profilu.
Termin zagospodarowania nieruchomości.
Użyczenie na okres 3 lat.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.