Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Data: 18.03.2020 r., godz. 10.00    8174

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - Anna Wyszyńska 
anna.wyszynska@grojec.pl | 48 665 11 27 

Gminy Błędów, Pniewy, Goszczyn, Nowe Miasto nad pilicą, Jasieniec - Beata Sygnarek | beata.sygnarek@grojec.pl | 48 665 11 28
Gmina Mogielnica - Iwona Jakubisiak | iwona.jakubisiak@grojec.pl | 48 665 11 26
Gmina Warka - Renata Jaszczerska  | renata.jaszczerska@grojec.pl | 48 665 11 26
Gmina Grójec - Anna Kowalczyk | anna.kowalczyk@grojec.pl | 48 665 11 25
Gminy Belsk Duży i Chynów - Jolanta Jaszewska | jolanta.jaszewska@grojec.pl |48 665 11 25

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Agnieszka Wdowczyk | agnieszka.wdowczyk@grojec.pl | 48 665 11 40

Wydział Budownictwa i Architektury

Gmina WARKA - Magdalena Szepietowska | magdalena.szepietowska@grojec.pl | 48 665 11 22
Gmina GRÓJEC, JASIENIEC - Paulina Dąbrowska | paulina.dabrowska@grojec.pl | 48 665 11 61
Gminy CHYNÓW, GOSZCZYN - Kinga Jankowska | kinga.jankowska@grojec.pl  | 48 665 11 05
Gminy NOWE MIASTO, BŁĘDÓW - Marta Gozdek | marta.gozdek@grojec.pl  | 48 665 11 05
Gminy GRÓJEC, PNIEWY - Magda Kazana | magda.kazana@grojec.pl  | 48 665 11 61
Gminy MOGIELNICA, BELSK DUŻY - Justyna Kołodziejczyk | justyna.kolodziejczyk@grojec.pl | 48 665 11 61

Kinga Strączewska | kinga.straczewska@grojec.pl | tel. 48 665 11 55

Naczelnik Wydziału - Ewa Kapis – Pyza | 48 665 11 60 

ZGŁOSZENIA - Renata Kreczmańska | 48 665 11 22

Wydział Edukacji i Zdrowia 

Naczelnik Wydziału - Barbara Orłowska | barbara.orlowska@grojec.pl | 48 665 11 52
Natalia Wieczorek | natalia.wieczorek@grojec.pl | 48 665 11 43

Wydział Komunikacji Transportu - rejestracja@grojec.pl

Naczelnik Wydziału - Tomasz Nowakowski | tomasz.nowakowski@grojec.pl | 48 665 11 35

WYREJESTROWANIE POJAZDU -  48 665 11 32
REJESTRACJA POJAZDU - 48 665 11 31 lub 07
PRAWA JAZDY -  48 665 11 33 
LICENCJE/ZEZWOLENIA -  48 665 11 30
ZATRZYMANE PRAWA JAZDY -  48 665 11 62 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu 

Naczelnik Wydziału - Krystyna Jakbuczyk | krystyna.jakubczyk@grojec.pl | 48 665 11 17

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Teresa Ostatek | teresa.ostatek@grojec.pl
Zastępca Naczelnika Wydziału - Magdalena Małecka | magdalena.malecka@grojec.pl 
48 665 11 49 lub 48 665 11 56