Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XI Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości

Data: 01.04.2019 r., godz. 10.13    662
27 marca 2019r. odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu już XI edycja Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości . Corocznie to przedsięwzięcie przyciąga młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego zainteresowaną tematyką przedsiębiorczości i ekonomii.
XI Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości


27 marca 2019r. odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu już XI edycja Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości . Corocznie to przedsięwzięcie przyciąga młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu grójeckiego zainteresowaną tematyką przedsiębiorczości i ekonomii. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości, w której będą budować naszą gospodarkę narodową.


W Olimpiadzie wzięli udział:

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec w Grójcu: Natalia Smyl, Aleksandra Sierakowska, Jan Materko wraz z opiekunem Panią Katarzyną Korzekwa.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce: Jakub Szymański i Weronika Skrzypczak wraz z opiekunem Panem Markiem Michałowskim.
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: Mateusz Horosz, Aleksandra Krzyżanowska, Anna Bałut wraz z opiekunem Panem Grzegorzem Rudkowskim.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu : Karol Kotyński, Adrian Kołacz, Jakub Nankiewicz, Bartłomiej Kołdra, Bartosz Wlaźnik wraz z koordynatorkami Olimpiady Paniami: Renatą Zwolińską i Anną Górecką.

Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości daje młodym ludziom możliwość rywalizacji, motywuje do pracy oraz inspiruje do kreatywnego myślenia. Stwarza możliwość spotkania uczniów oraz nauczycieli z Powiatu Grójeckiego zainteresowanych przedsiębiorczością oraz twórczej konfrontacji posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.


Pani Dyrektor Dorota Nowak-Michałowska przywitała pana Mirosława Maliszewskiego Posła na Sejm RP, który sprawuje patronat nad Olimpiadą od pierwszej edycji oraz wszystkich przybyłych uczniów wraz z opiekunami . Gratulowała uczniom takiej wiedzy ekonomicznej
i życzyła powodzenia z przesłaniem „Niech wygra najlepszy”. Pan Mirosław Maliszewski podkreślał, jak ważne znaczenie ma wiedza ekonomiczna w kontekście życia gospodarczego naszego kraju i także życzył młodzieży , aby ta ich wiedza przełożyła się
w przyszłości na dobrą pracę i satysfakcje zawodową.


Następnie młodzież rozpoczęła część zasadniczą. Rywalizacja była jak zwykle zacięta a pytania trudne, opracowane pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas zmagań konkursowych uczniowie musieli uporać się z 40 pytaniami. W oczekiwaniu na wyniki Olimpiady młodzież skorzystała z przygotowanego dla nich bufetu. Gościnne progi naszej szkoły są naszym wielkim atutem, o czym mogli się przekonać uczestnicy kolejnych edycji Olimpiady.


W przerwie także swoją prezentację przedstawiła Pani Dr Barbara Wyrzykowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW Warszawa.Temat prelekcji to „Nowoczesne techniki komunikacji w organizacjach”. Pani Barbara Wyrzykowska opowiedziała także młodzieży o możliwościach rozwijania talentów ekonomicznych oraz o kierunkach kształcenia na SGGW Warszawa.


Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się po dogrywce.

Laureatami XI-tej edycji Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości zostali:

I miejsce – Jan Materko - ZSP Grójec
II miejsce – Kamil Szymczak - ZSP Grójec
III miejsce – Mateusz Horosz - CKZiU Nowa Wieś
IV miejsce – Aleksandra Sierakowska- ZSP Grójec
V miejsce - Karol Kotyński - ZSP Jasieniec

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Olimpiadzie. Tradycyjnie zwycięzcy otrzymali albumy książkowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Mirosława Maliszewskiego oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie finansowe, którego udzieliły nam następujące instytucje:Bank Spółdzielczy w Jasieńcu, SGGW Warszawa, Pan Mirosław Maliszewski Poseł na Sejm RP oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Grójcu. Dzięki tym niezawodnym instytucjom współpracującym ze szkołą na stałe jesteśmy w stanie zorganizować projekty dla młodzieży, które rozwijają uzdolnioną młodzież, zwłaszcza z małych miejscowości .


Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za przybycie, a sponsorom i honorowym patronom za wsparcie merytoryczne i finansowe.

Serdecznie gratulujemy laureatom, zaś wszystkich zapraszamy za rok, na kolejną edycję Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości znowu do naszej szkoły.


Anna Górecka
Renata Zwolińska