Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WIELKI EGZAMIN TEORETYCZNY ZAWODOWY 2019

Data: 25.01.2019 r., godz. 08.02    934
W dniu 22 stycznia 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbył się wewnątrzszkolny konkurs „Wieki Egzamin Teoretyczny Zawodowy”, czyli egzamin próbny teoretyczny skierowany do zawodu Kucharz i Stolarz.
„WIELKI EGZAMIN TEORETYCZNY ZAWODOWY 2019”
DLA UCZNIÓW KLAS GASTRONOMICZNYCH I STOLARSKICH
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄW dniu 22 stycznia 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbył się wewnątrzszkolny konkurs „Wieki Egzamin Teoretyczny Zawodowy”, czyli egzamin próbny teoretyczny skierowany do zawodu Kucharz i Stolarz. W konkursie wzięło udział siedmiu uczniów, którzy wcześniej losowali miejsca i mieli rozwiązać test składający się z 40 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosił 45 minut.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, które są potrzebne na Egzaminie Zawodowym.
Egzamin dostarczył wielu emocji, ale i wdrożył uczniów do samodzielnej pracy i kontroli.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
- Marcin Walczak
- Kazimierz Serwik.

Wyniki konkursu zostaną podane indywidualnie każdemu uczniowi. Materiał z egzaminu posłuży nauczycielom do monitorowania zrealizowanego materiału nauczania i do lepszego przygotowania uczniów do tego trudnego egzaminu.


Opracowali:
mgr Marcin Walczak
mgr Kazimierz Serwik