Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Data: 30.11.2018 r., godz. 07.51    992
28 listopada 2018r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu miała miejsce zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla
Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu


28 listopada 2018r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu miała miejsce zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród nich Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski.

Już po raz kolejny w historii najlepsi z najlepszych z okręgu radomskiego zostali nagrodzeni za bardzo dobre wyniki w nauce.

„Jest to kwiat polskiej młodzieży. To najlepsi z najlepszych. Trzeba mieć talent, wytrwałości mądrych ludzi wokół siebie – mówiła Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.”

68 stypendystów odebrało dyplomy z podpisem premiera Mateusz Morawieckiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi uczniowie: Kamil Pietrzak- uczeń Liceum Ogólnokształcącego klasa sportowa oraz Karol Kotyński- uczeń Technikum Agrobiznesu. 

Uroczystość rozdania nagród odbyła się w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Podczas rozdania nagród uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania radomskich talentów wokalnych. 

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków :
  • otrzymać promocję z wyróżnieniem (tj. posiadanie przez ucznia średniej ocenz zajęć obowiązkowych nie niższej niż 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Kamilowi i Karolowi nie brakuje zapału i chęci do zdobywania wiedzy. Oni wiedzą, że nauka jest ich przyszłością. Daje szansę na zdobycie dobrego zawodu, a jednocześnie przyczynia się do poszerzenia horyzontów.

Stypendystom 2018/2019 Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, nauczyciele oraz cała społeczność szkolna gratuluje i życzy dalszych sukcesów. 

Rodzicom Kamila i Karola chcemy serdecznie pogratulować wychowania wspaniałych młodych ludzi, którzy osiągają najwyższe oceny w nauce zachowując nienaganną postawę w życiu szkolnym.

Warto się uczyć dla siebie, a nie dla innych……..

Anna Górecka