Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grójeckiego

Data: 23.02.2016 r., godz. 09.08    4181
Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grójeckiego
Na 19 lutego na godz. 16.00 Starosta, Burmistrz i Komendant Powiatowy Policji w Grójcu zaprosili mieszkańców miasta Grójec i powiatu na debatę dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grójeckiego. Była to już dziewiąta debata na której nie zabrakło pytań, jak i wniosków. W debacie uczestniczyło około 75 osób.
Tym razem za stołem prezydialnym zasiedli Wicestarosta Grójecki Dariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Karol Biedrzycki, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu bryg. Bogusław Sikorski oraz Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna. 
Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna wskazując ważną rolę krajowych map zagrożeń, które już niedługo wpiszą się na stałe w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Jednocześnie wskazał na istotne problemy związane z charakterystyką powiatu. Następnie przedstawił prezentację, w której zobrazował skalę zagrożeń w odniesieniu do policyjnych statystyk. Odniósł się jednocześnie do realizacji wniosków zgłoszonych w roku 2015. Komendant podkreślił jednak, iż najistotniejszą częścią debaty jest dyskusja do której zaprosił na koniec swojego wystąpienia. 
Pytań było wiele. Podkreślić należy, że były one zróżnicowane. Z jednej strony było to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na terenie przyległym do szkół czy na dworcu pks. Z drugiej pytania związane z patrolami policji, czy w końcu realizacją działań profilaktycznych. Pytania, wnioski, apele, jak również podziękowania kierowane były ze strony mieszkańców, ale również przedstawicieli instytucji działających na terenie miasta.
Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna podkreślił ważną rolę debat, szczególnie gdy chodzi o głos ludzi młodych. Wskazał na zagrożenia jakie płyną ze strony narkotyków, ale również podkreślił, że każdy z wniosków czeka teraz na realizację. Podsumowując wskazał ważną rolę map zagrożeń przy których tworzeniu niezwykle istotna rola będzie leżała po stronie mieszkańców, którzy mogą w istotny sposób przyczynić się do jej powstania.
Za nami już osiem debat gminnych oraz wiele konsultacji społecznych, które odbyły się w tym roku. Już dziś tj. 23 lutego odbędzie się debata społeczna w Belsku Dużym oraz 25 lutego w Warce. Ponadto w najbliższym czasie na terenie powiatu odbędą się kolejne liczne konsultacje społeczne dotyczące map zagrożeń.


/AW