Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Data: 26.06.2018 r., godz. 13.13    1236
22 czerwiec 2018 roku to długo wyczekiwany dzień zarówno przez młodzież, jak i grono pedagogiczne.
„Każdy koniec, to nowy początek…”- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

22 czerwiec 2018 roku to długo wyczekiwany dzień zarówno przez młodzież, jak i grono pedagogiczne. Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki każdy uczeń czekał na otrzymanie świadectwa promocyjnego do klasy wyższej. Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obchodzone jest bardzo uroczyście. Pani dyrektor Dorota Nowak-Michałowska rozpoczęła uroczystość kierując ciepła słowa do zgromadzonych na sali gimnastycznej zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz młodzieży. Pani dyrektor serdecznie powitała gości przybyłych na nasz apel: księdza Janusza Figurskiego wikariusza parafii Jasieniec, pana Władysława Kumorka Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego, panią Justynę Przybylska radną Gminy Jasieniec, pana Tomasza Wawrzyniak specjalistę ds. prewencji KRUS w Grójcu, pana Jakuba Korczaka dyrektora firmy Polsad Kubota oddział w Grójcu, Rodziców uczniów ZSP w Jasieńcu.

Mottem przewodnim zakończenia roku szkolnego 2017/2018 było „Każdy koniec, to nowy początek…”. Koniec roku szkolnego to czas podsumowań osiągnieć szkoły, przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia społeczności uczniowskiej. Pani dyrektor w swoim przemówieniu przedstawiła wszystkim zgromadzonym osiągnięcia minionego roku szkolnego. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu brała udział w różnych olimpiadach zdobywając indeksy na wyższe uczelnie, konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym zajmując czołowe miejsca i otrzymując cenne nagrody. Szkoła uczestniczy w różnych projektach finansowanych z funduszy unijnych rozwijając zdolności oraz zainteresowania uczniów, którzy mogą zdobyć nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami. Nasza szkoła była organizatorem wielu konkursów i olimpiad na szczeblu powiatowym oraz uroczystości, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń życia społeczności lokalnej. Uczniowie uczestniczyli w licznych targach zawodowych, pokazach oraz wycieczkach, podczas których zgłębiali tajniki zawodów, w których się kształcą, jak również poznawali piękno naszego kraju.
Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych; wychowawcom za integrację klas, między innymi poprzez organizację wigilii szkolnej czy też różnych wycieczek dydaktycznych oraz krajoznawczych; pracownikom szkoły za cierpliwość, wyrozumiałość i dobre słowo. Słowa podziękowania zostały również skierowane do Pana Starosty, pracowników i radnych powiatowych, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą oraz rodziców. Pani dyrektor podziękowała za współpracę, wsparcie finansowe oraz za pamięć o naszej szkole. 

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy gratulowali tak wielu osiągnięć szkoły i dobrej opinii o szkole. Złożyli życzenia dla uczniów i pracowników szkoły.
Następnie pani dyrektor i wicedyrektor wraz z kierownikiem praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcami wręczali nagrody, dyplomy oraz świadectwa uczniom klas pierwszych i drugich, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz 100% frekwencję. Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0, otrzymali listy gratulacyjne.

Najlepsi uczniowie w szkole nagradzani są stypendiami: 2 uczniów stypendium Prezesa Rady Ministrów, 3 uczniów stypendium szkolnym, 20 uczniów stypendium Starosty Powiatu Grójeckiego.
Koniec roku szkolnego 2017/2018 to nowy początek dla dwóch wieloletnich pracowników szkoły. Nowy etap życia rozpoczynają pani Basia – sekretarz szkoły i pani Krysia – pracownik obsługi, które w wakacje odchodzą na zasłużoną emeryturę. Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz młodzież przygotowali dla pań w ramach podziękowania kilka niespodzianek. Przedstawiciele grona pedagogicznego, pracowników oraz młodzieży oficjalnie podziękowali za kilkunastoletnią pracę na rzecz placówki oraz społeczności szkolnej. Towarzyszyło temu wiele emocji, ciepłych słów, łez wzruszeń oraz wspomnień minionych lat w murach naszej szkoły. Mateusz, uczeń klasy I technikum żywienia zaśpiewał dla pań, jako dedykację piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka pt. „Gdzie się podziały tamte prywatki”.

Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy drugiej technikum informatycznego. Młodzież, pod kierunkiem wychowawczyni pani Agnieszki Celejewskiej, zaprezentowała wiersze: „Podróż życia” Martyny Kamińskiej, „ Do młodych” Adama Asnyka oraz „My młodzi ludzie” – autor nieznany. Mateusz wykonał piosenkę Anny Jantar pt. „Radość najpiękniejszych lat”. Następnie młodzież przedstawiła prezentację wspominającą najważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali całej kadrze oraz pracownikom za cierpliwość, wyrozumiałość, przekazywanie wiedzy oraz dobrych wzorców i życzyli bezpiecznych, udanych wakacji. 

Agnieszka Celejewska/ZSP Jasieniec

Polecamy