Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pojadą do Hiszpanii i Irlandii.

Data: 26.06.2018 r., godz. 12.45    1104
We współpracy ze stowarzyszeniem Semper Avanti kolejny raz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Erasmus+ w ramach akcji „Mobilność edukacyjna uczniów”.
Priorytetem działań edukacyjnych i wychowawczych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest wszechstronne kształtowanie kompetencji i umiejętności naszych uczniów, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy. Osiągamy to dzięki zwiększeniu możliwości edukacyjnych oraz zacieśnieniu współpracy między środowiskiem kształcenia a środowiskiem pracy.

We współpracy ze stowarzyszeniem Semper Avanti kolejny raz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Erasmus+ w ramach akcji „Mobilność edukacyjna uczniów”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i wiosną 2019 roku kolejne grupy uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi wyjadą do Hiszpanii i Irlandii, by sprawdzić swoje kwalifikacje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Będzie to dla nich możliwość poszerzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności w ramach praktycznej nauki zawodu, którego tajniki poznają systematycznie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w szkole. 

Realizacja działania pod nazwą „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” przyczynia się do zwiększenia potencjału zawodowego naszych absolwentów i wzrostu ich atrakcyjności na rynku pracy. Finalnym skutkiem jest sukces zawodowy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Wszystkim uczestnikom Projektu życzymy go z całego serca.

Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi