Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Młodzieżowe strzelanie

Data: 04.06.2018 r., godz. 04.38    2833
25 maja 2018 r. na strzelnicy kulowej KŻR – LOK w Warce odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Grójeckiego
25 maja 2018r. na strzelnicy kulowej KŻR – LOK w Warce odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Grójeckiego pod Patronatem Starosty Grójeckiego. Zawody otworzył Wicestarosta Grójecki Dariusz Piątkowski oraz sędzia główny zawodów Tadeusz Orłowski. 

Głównym celem zawodów było kształtowanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich wśród młodzieży szkolnej. 

W zawodach uczestniczyło po dwie trzyosobowe drużyny (dziewcząt + chłopców) ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego. Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach tj.: strzelanie z odległości 50 metrów z karabinka sportowego oraz pojedynek strzelecki z dobiegiem do stanowisk strzeleckich.

Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza była Kamila Trocińska (LO Warka), drugie miejsce zajęła Monika Papierowska (CKZiU w Nowej Wsi), trzecie miejsce przypadło Annie Wyrozumskiej (ZSP Jasieniec). Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Cezary Pasternak (LO Grójec), drugie miejsce wywalczył Piotr Selke (ZSP Jasiniec), trzecie miejsce zajął Jakub Narloch (LO Grójec).

W rywalizacji zespołowej dziewcząt w strzelaniu z karabinka sportowego najlepsze okazały się zawodniczki z LO Warka, drugie miejsce przypadło uczennicą z ZSP Jasieniec natomiast trzecie miejsc zdobyły dziewczęta z ZSP Grójec. Z kolei wśród chłopców najlepiej zespołowo strzelali uczniowie z LO Grójec, drugie miejsce zdobyli uczniowie z ZSP Jasieniec, trzecie miejsce przypadło uczniom zLO Warka.

Niebywale zacięty i widowiskowy był pojedynek strzelecki. Tutaj zespołowo wśród dziewcząt wygrało LO Warka, drugie miejsce zajęły uczennice z ZSP Jasieniec a trzecie miejsce przypadło zawodniczką z ZSP Grójec. Wśród chłopcy najlepsi w pojedynku okazali się uczniowie z LO Grójec, drugie miejsce zajęli chłopcy z ZSP Jasieniec a trzecie miejsce zajęli zawodnicy z ZSP Grójec.

W dwuboju wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z LO Warka, drugie miejsce zajęły dziewczęta z ZSP Jasieniec a trzecie uczennice z ZSP Grójec. W śród chłopców najlepsi w dwuboju byli uczniowie z LO Grójec Grójec, drugie miejsce przypadło uczniom z ZSP Jasieniec a trzecie miejsce zajęli chłopcy z ZSP Grójec.

Klasyfikację generalną wygrało ZSP Jasieniec, drugie miejsce zajęło LO Warka a trzecie miejsce przypadło LO Grójec.

Po zakończeniu rywalizacji Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Dariusz Piątkowski, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Paweł Siennicki oraz Wiesław Czerwiński Radny Powiatu Grójeckiego wraz z sędzią głównym podsumowali zawody i wręczyli puchary, medale oraz dyplomy. 

Podczas trwania zwodów i po ich zakończeniu, wszyscy zgromadzeni mogli skosztować wspaniałych słodkości ufundowanych przez firmę „FERRERO” oraz świeżo wyciskanych soków z tłoczni soków „GWIAZDA”.

Starosta Grójecki dziękuje Tadeuszowi Orłowskiemu Prezesowi KŻR LOK w Warce za udostępnienie strzelnicy, Dorocie Kreczmańskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce za przygotowanie poczęstunku dla uczestników zawodów oraz Justynie Węgielskiej za pełnienie funkcji ratownika medycznego.
Zawody odbyły się przy pięknej słonecznej pogodzie, która towarzyszyła zawodnikom do samego końca. Należy podkreślić, że tegoroczne zawody były bardzo zacięte, a emocje sięgały zenitu. 

Starostwo Powiatowe w Grójcu