Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Spotkanie pielęgniarek ze Starostą Grójeckim Markiem Ścisłowskim oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia przy Radzie Powiatu Anną Steczkowską.

Data: 16.05.2017 r., godz. 11.12    3009
W dniu 8 maja 2017 roku w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. odbyło się spotkanie pielęgniarek ze Starostą Grójeckim Markiem Ścisłowskim oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia przy Radzie Powiatu Anną Steczkowską.
Podczas trwającego dwie godziny spotkania omówiono najbardziej palące problemy nurtujące biały personel. Głównym tematem była sprawa pojedynczych dyżurów na oddziałach oraz zmiany umów o pracę. Ponadto dyskutowano na temat ogólnej sytuacji w szpitalu. Starosta Marek Ścisłowski ocenił to spotkanie jako bardzo potrzebne. Podkreślił, że problemy, o których rozmawiano dotyczą większości szpitali w kraju.

Trudna sytuacja spowodowana jest wieloletnimi zaniedbaniami w finansowaniu służby zdrowia. Zgodził się z wnioskami pielęgniarek dotyczącymi organizacjipracy. Zdementował nieprawdziwe informacje związane ze zwiększeniem kosztów obsługi administracyjnej. Uczestnicy zebrania zgodnie przyznali, że w związku z koniecznością rozwiązania wielu problemów, konieczne jest powołanie zespołu z udziałem prezesa spółki, starosty, przedstawiciela pielęgniarek i lekarzy, który na bieżąco będzie rozpatrywał istotne problemy w spółce. Przewodnicząca Anna Steczkowska zgadzała się z wieloma uwagami koleżanek, podkreślając, że te problemy występują również w innych szpitalach. Poparła pomysł utworzenia zespołu oraz zapewniła, że sprawą zajmie się Komisja Zdrowia. Prowadząca spotkanie Pani Monika Ponceleusz zapewniła, że wszystkim zależy na tym, żeby szpital funkcjonował sprawnie. Wiele problemów wynika z braku dialogu w samym zespole pracowników. zaproponowała, żeby pierwsze spotkanie odbyło 10 maja 2017 roku.