Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pożegnanie absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Data: 11.05.2017 r., godz. 06.38    3379
28 kwietnia 2017 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik geodeta, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
28 kwietnia 2017 roku był dla uczniów klas czwartych Technikum, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik geodeta, ostatnim dniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły rozpoczęło się o godz.12.00. 

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani Danuta Borowiec – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Uroczystość uhonorowali swą obecnością: pani Sylwia Pietrasiewicz – Sekretarz Powiatu Grójeckiego, pani Karolina Sałyga – Kierownik Wydziału Administracyjno-Prawnego w Urzędzie Miejskim w Warce, ksiądz Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pan Andrzej Skronik – współwłaściciel firmy AGROBARD, pani Katarzyna Łazucka – Cegłowska – właścicielka Gospodarstwa Szkółkarskiego „Łazuccy” oraz pani Monika Dywan – starszy handlowiec Gospodarstwa Szkółkarskiego „Łazuccy”, państwo Katarzyna i Krzysztof Zatorscy – współwłaściciele spółki DWA JABŁKA, pani Beata Skiba – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców CKZiU w Nowej Wsi. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci i ich rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie klas młodszych.

W swym wystąpieniu pani Dyrektor Danuta Borowiec podziękowała uczniom za trwałe i chlubne wpisanie się w historię szkoły. Życzyła im, by równie pięknie w ich osobistą historię wpisały się wyniki ich egzaminów maturalnych. 

Podobne życzenia przekazali młodzieży wszyscy goście, którzy zabierając głos podkreślali, że lata spędzone w szkole średniej pozostają na zawsze w pamięci jako okres młodzieńczej jeszcze beztroski, a równocześnie pierwszych prób radzenia sobie z trudami dorosłości.

Ważnym punktem piątkowej uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas młodszych. Dotychczas godnie reprezentowali naszą szkołę: chorąży Piotr Kalinowski (kl. IV TO) oraz asysta: Paulina Cieślak (kl. IV TG) i Weronika Opałka (kl. IV TAK), teraz tego zadania podjęli się: chorąży Przemysław Dziubiński (kl. III TOA) oraz asysta: Paulina Kępka i Dominika Michalak (kl. III TE).

Podczas piątkowego apelu podpisane zostały porozumienia o objęciu patronatem uczniów klas pierwszych. Patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik architektury krajobrazu objęło Gospodarstw Szkółkarskie „Łazuccy”, a uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik wspierać będzie firma AGROBARD i spółka DWA JABŁKA.

Najważniejszym jednak wydarzeniem w tym dniu było niewątpliwie wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom. Najlepsze wyniki w ciągu czterech lat nauki uzyskał Karol Osiak, kształcący się w zawodzie technik ogrodnik. Otrzymał on z rąk pani Karoliny Sałygi nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Burmistrza Warki. 

W gronie wyróżnionych za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach znaleźli się także: Martyna Pacholczyk, Joanna Nowakowska, Piotr Skowron, Kamil Błoński, Adam Potakiewicz, Piotr Kalinowski z zawodu technik ogrodnik, Paulina Cieślak, Natalia Sobocińska, Michał Piwowarek z zawodu technik geodeta, Patryk Brzeziński, Adrianna Polesiak, Weronika Opałka, Adela Kowalska, Kinga Mrozowska, Patrycja Jasiówka, Oskar Wróblewski z zawodu technik architektury krajobrazu. Wielu uczniów zostało nagrodzonych za aktywne uczestnictwo w akcjach HDK.

Szczególnie wzruszeni byli obecni na uroczystości rodzice, którzy z dumą odebrali od pani dyrektor listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę ze szkołą. Niejednej mamie łza wzruszenia zakręciła się wtedy w oku…

Wszyscy uczniowie odebrali świadectwa ukończenia Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Już jako absolwenci podziękowali dyrekcji, wychowawcom, wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, przeprosili za niewłaściwe zachowania, jakie im się czasami przytrafiały, a także zapewnili o utrwaleniu w swej pamięci serdecznego obrazu szkoły. 

Uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik ogrodnik z wychowawczynią – panią Elżbietą Kapustą, wspomagani przez przedstawicieli klas pierwszych w zawodzie technik ogrodnik i technik spedytor, pożegnali starszych kolegów życzeniami sukcesów w dalszym życiu. Przygotowali także program artystyczny, zakończony wspólnym odśpiewaniem przez wszystkich absolwentów piosenki „Życie to są chwile, chwile…”. 

Przedstawicielka rodziców, pani Beata Skiba – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – podziękowała dyrekcji i gronu pedagogicznemu za wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Absolwentom życzyła powodzenia na egzaminach, a nauczycielom dalszych sukcesów w pracy.
Przed absolwentami czas próby – egzaminy ustne i pisemne, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Życzymy im, by 30 czerwca, w dniu ogłoszenia wyników matur, mogli świętować pełen sukces!

Ewa Malowaniec
CKZiU w Nowej Wsi