Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ!

Data: 23.11.2016 r., godz. 06.13    4800
CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ!
Okres jesienno- zimowy i związany z nim znaczny spadek temperatur wymusza konieczność dogrzewania naszych mieszkań i domów. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, iż nieodpowiedzialne korzystanie z urządzeń ogrzewczych może nieść ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników lokali mieszkalnych. Każdego roku na terenie kraju śmiertelnemu zatruciu tlenkiem węgla ulega kilkadziesiąt osób, zaś kilkaset ginie w pożarach. 

25 października 2016 roku konferencją prasową w siedzibie ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji zainaugurowano ogólnopolską kampanię społeczną pod nazwą "Czad i Ogień. Obudź czujność". Z prowadzonych badań ankietowych wynika niestety, że świadomość społeczna na temat zagrożenia pożarem i tlenkiem węgla wciąż jest niska. 41% Polaków twierdzi, że jest w stanie rozpoznać czad, podczas gdy ten gaz jest niewyczuwalny żadnym ze zmysłów człowieka. 

W ostatnim czasie na terenie powiatu grójeckiego odnotowano już 10 pożarów, których przyczyny związane były z ogrzewaniem. Straty w tych pożarach wyniosły ponad 240 tys. zł. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. 

Wielu takich zdarzeń można by uniknąć przestrzegając elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności:
1. Sprawdzać drożność przewodów wentylacyjnych i kominowych.
2. Systematycznie usuwać nagromadzone sadze z przewodów kominowych.
3. Kontrolować stan kominów zwracając szczególną uwagę na pęknięcia i nieszczelności także na odcinkach przebiegających przez poddasza i strychy.
4. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdyż może to prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
5. Nie składować opału w bezpośredniej bliskości pieców CO.
6. Nie dogrzewać pomieszczeń przy pomocy kuchni gazowej - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu.
7. Wykorzystując do ogrzania pomieszczeń urządzenia elektryczne, ustawiać je na podłożu niepalnym, z dala od zasłon, firanek czy innych materiałów rozprzestrzeniających ogień,
8. Do ogrzewania stosować tylko urządzenia sprawne, posiadające odpowiednie osłony i zabezpieczenia,
9. Nie pozostawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bez dozoru, a opuszczając mieszkanie wyłączać je z sieci.

Grójeccy strażacy zalecają wyposażenie mieszkań, poddaszy, kotłowni a także łazienek z zainstalowanymi gazowymi podgrzewaczami wody w czujki dymu i tlenku węgla. Urządzenia te, zasilanie bateryjnie w porę ostrzegą domowników głośnym sygnałem akustycznym w przypadku zaistnienia zadymienia czy przekroczenia dopuszczalnego stężenia czadu w pomieszczeniu. Koszt zakupu czujki wynosi kilkadziesiąt złotych, lecz inwestycja ta może ocalić życie i zdrowie całych rodzin.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu