Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Szkolenia dla ngo z grójeckiego! – rusza nowy projekt

Data: 05.09.2016 r., godz. 05.35    3563
Starosta Powiatu Grójeckiego oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zapraszają organizacje pozarządowe z powiatu grójeckiego do projektu „Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego”
Starosta Powiatu Grójeckiego oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zapraszają organizacje pozarządowe z powiatu grójeckiego do projektu „Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego”. Projekt polega na bezpłatnych szkoleniach, które wzmacniają kompetencje członków organizacji w zakresie promocji, planowania i realizowania projektów, ewaluacji oraz nauce w działaniu. Uczestnicy projektu będą ćwiczyć umiejętności w oparciu o realne przedsięwzięcie, które wieńczy projekt tj. wspólne Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego w listopadzie. Pierwsze szkolenie odbędzie się we wrześniu, następne w kolejnych miesiącach 2016 roku. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 16 września.

CEL PROJEKTU
Celem całego projektu jest rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, integracja trzeciego sektora w powiecie grójeckim, rozwój kompetencji społeczników, zawiązanie sieci, która przyczynić się ma do skuteczniejszego pozyskiwania środków na działania dla organizacji z grójeckiego. Produktem pracy warsztatowej na szkoleniach będzie wspólna organizacja Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego.

DLA KOGO?
Zaproszenie skierowane jest do organizacji – zarówno tych, które działają kilka lat, jak i tych młodszych oraz w trakcie rejestracji. Spotkania będą okazją m.in. do wzajemnego poznania możliwych pól współpracy oraz wymiany doświadczeń. Liderzy i członkowie będą mieli okazję do podzielenia się swoimi zmaganiami i zaczerpnięcia inspiracji do działania.

TEMATY I TERMINY
Szkolenia jednodniowe (7h) odbędą się w następujących terminach:
• 24 września –„Planowanie projektu partnerskiego”
• 15 października –„Realizacja projektu partnerskiego”,
• 5 listopada – „Sztuka prezentacji ngo – dobra prezentacja kluczem do współpracy”
• 3 grudnia – „Ewaluacja projektów”
Szkolenia stanowią cykl w ramach, którego organizacja uczestnicząca bierze udział w procesie przygotowującym do Święta Społeczników i udziale w sieci Organizacji Pozarządowych.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
W przypadku gdy w szkoleniach uczestniczyć będzie więcej niż jedna osoba należy wypełnić osobne zgłoszenie dla każdego. Preferowane jest uczestnictwo tych samych osób w całym cyklu szkoleniowym, jednakże w sytuacji gdy nie ma takie możliwości dopuszczalne jest uczestnictwo osób wymiennie (np. jedna osoba na pierwszym szkoleniu, druga osoba na pozostałych trzech).
Aby zgłosić udział w projekcie należy wypełnić FORMULARZ. Czas na zgłoszenia jest do 16 września. Liczba miejsc jest ograniczona. O dostępności udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zapisane dostaną na wskazany e-mail informację zwrotną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

GDZIE?
Szkolenia odbędą się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu.

ORGANIZATOR
Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dzięki dotacji uzyskanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest Powiat Grójecki.

Kontakt do Organizatora: Dorota Lenarczyk, dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl , 504 671 770