Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Data: 19.11.2021 r., godz. 08.00    358
W czwartek 18 listopada odbyło się podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.

W podpisaniu umowy udział wzięli Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Skarbnik Powiatu Witold Kępka oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji Firmy REM-BUD” z Płocka - współwłaściciel Jarosław Karowski. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Zespołu Szkół w Jasieńcu Dorota Nowak- Michałowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Krystyna Jakubczyk wraz z Zastępcą Tomaszem Gwardysem, kierownik budowy Zbigniew Wierzbicki natomiast Nadzór inwestorski z ramienia Mazowieckiej Agencji Energetycznej reprezentowali: Grzegorz Nitkiewicz, Zygmunt Semeniuk oraz Antoni Stanisławek.
Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Grójeckim” jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2. Efektywność energetyczna. Kwota dofinansowania to ponad 1,5 mln. zł. Wartość całej inwestycji to 2 396 040 zł
W Budynku Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu oraz w budynku warsztatów zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymienione zostaną okna oraz drzwi zewnętrzne , zostanie wykonana modernizacja instalacji oświetlenia oraz zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna na potrzeby własne budynku.
Zapisy umowy przewidują na wykonanie inwestycji 50 tygodni, jednakże wykonawca zapewnia, że prace zostaną ukończone znacznie wcześniej.