Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konferencja naukowa „VII wieków Warki”

Data: 05.11.2021 r., godz. 15.00    269
W dniach 19-20 listopada br. w Warce odbędzie się konferencja naukowa „VII wieków Warki”. Zagadnienia z przeszłości jednego z najstarszych mazowieckich miast będą prezentowali badacze z różnych stron Polski.W 2021 r. nadpilickie miasto, w
symboliczny sposób, obchodzi jubileusz 700-lecia. Choć nie zachował się do
naszych czasów dokument lokacyjny to istnieją przesłanki by zakładać, że już 7
wieków temu Warka mogła się pochwalić prawami miejskimi. Z tej okazji, przez
cały rok, wareckie instytucje organizują wydarzenia pielęgnujące i
popularyzujące bogatą historię Warki. Jednym z nich jest organizowana przez
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce oraz Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy z Samorządem Warki
oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych konferencja naukowa  „VII wieków Warki”.


Społeczność Warki od lat czekała
na takie wydarzenie naukowe. Pokaże ono wyniki nowych badań  oraz usystematyzuje dotychczasowe ustalenia
na temat przeszłości miasta. Do wystąpień konferencyjnych Rada Naukowa
Konferencji zakwalifikowała przeszło dwudziestu referentów reprezentujących takie
instytucje i ośrodki jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Radomiu, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum Archeologiczne oraz
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Tak duże zainteresowanie konferencją przez
środowiska naukowe pokazuje jak wielka jest potrzeba przybliżenia historii Warki
i jego społeczności.


Organizatorzy liczą, że dwudniowe
obrady konferencyjne spotkają się z dużym zainteresowaniem. Wstęp na
konferencję jest otwarty. Z powodów organizacyjnych i sytuację pandemiczną, wszystkich
miłośników historii, którzy chcieliby uczestniczyć w konferencji prosimy o
zgłoszenia telefoniczne (48 6672267) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@muzeumpulaski.pl) do
dnia 16 listopada.


Wszystkich, którzy nie będą mogli
przybyć osobiście na obrady konferencyjne organizatorzy zachęcają do obejrzenia
transmisję online z inauguracji konferencji oraz wykładów składających się na I
panel  obrad. Transmisja online będzie
prowadzona w dn. 19 listopada w godz. 9.30-12.00 na Facebooku Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce pod adresem https://www.facebook.com/muzeumpulaski


Program konferencji dostępny jest
na stronie: https://muzeumpulaski.pl/konferencjaviiwiekowwarki


Miejscem obrad sala
konferencyjno-koncertowa Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im.
Kazimierza Pułaskiego w Warce.


Konferencję dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Karol Kucharski
Sekretarz konferencji