Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt Budżetu Powiatu Grójeckiego 2021

Data: 01.12.2020 r., godz. 08.00    517
Trwają prace nad projektem budżetu na rok 2021. Zgodnie z prognozą dochody w przyszłym roku wyniosą 117 588 093,00 zł, a wydatki 122 015 086,00 zł. Blisko połowa z tej kwoty zostanie przeznaczona na oświatę 52 032 631,00 zł (42% wydatków, subwencja oświatowa na rok 2021 to 45 612 356 zł), wsparcie służby zdrowia oraz pomocy społecznej w powiecie wyniesie w przyszłym roku 25 896 231,00 zł (21% wydatków).
Zarząd Powiatu przygotował i przedstawił projekt nowego budżetu na rok 2021. Mimo znacznej części wydatków jaką pochłania ochrona zdrowia, pomoc społeczna i oświata, udało się zawrzeć kilka ważnych projektów dotyczących przebudowy dróg, zakupu sprzętu oraz inwestycji budowlanych na terenie powiatu.

Przebudowa i wsparcie infrastruktury drogowej
Trwa II etap przebudowy drogi powiatowej Szczęsna-Rożce, która biegnie przez 3 gminy (Grójec, Pniewy oraz Belsk Duży). Jest to ważna droga łącząca dwa istotne szlaki komunikacyjne, krajową drogę nr 50 z wojewódzką drogą nr 724. Jest to kolejny etap tej wieloetapowej inwestycji. W 2020 r. wyremontowano ponad 2 km odcinek od drogi nr 50 w miejscowości Bikówek do wsi Uleniec. Prace na II etapie rozpoczęte zostały w IV kwartale 2020 r. Planowana przebudowa obejmie odcinek prawie 8 km, aż do miejscowości Daszewice w Gminie Belsk Duży. Koszt inwestycji to ponad 6 000 000,00 zł. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczone zostaną środki własne na przebudowę dwóch dróg w Gminie Grójec: ul. Poświętne 1 550 000,00 zł oraz drogi Grójec-Miedzechów w miejscowości Kociszew w wysokości 875 993,00 zł. Inwestycje realizowane będą wspólnie z Gminą przy finansowaniu 50/50. Powiat zabezpieczy też środki własne na przebudowę drogi powiatowej Goszczyn-Długowola w miejscowości Długowola. Ważnym aspektem przyszłorocznego budżetu będzie zabezpieczenie środków na pomoc finansową w utrzymaniu ulic w ciągach dróg powiatowych w Gminach: Grójec – 200 000,00 zł, Mogielnica – 115 500,00 zł, Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł, Warka –120 000,00 zł. Dodatkowo zostanie zabezpieczony wkład Powiatu na remonty zniszczonych podczas przebudowy linii kolejowej dróg powiatowych w Gmine Chynów w wysokości 200 000,00 zł. Władze Powiatu starają się o uzyskanie odszkodowania za zniszczone drogi, co dodatkowo wesprze działania naprawcze. Zarząd Powiatu złożył do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Warka-Chynów. Prace nad przebudową tej drogi rozpoczęły się już w 2020 r., poprzez wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie, czy powiat otrzyma dofinansowanie nastąpi na początku roku 2021. Dofinansowanie z funduszu zapewni pokrycie do 80% kosztów inwestycji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, pozostałe środki zostaną zabezpieczone przez samorządy w proporcji 50/50.

Oświata, Pomoc Społeczna i Zdrowie
Oświata i Pomoc Społeczna to jedne z ważniejszych zadań własnych powiatu. Powiat Grójecki jest organem prowadzącym dla Domów Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Szkół i Ośrodków Specjalnych, łącznie to aż 16 podmiotów. W budżecie na 2021 rok planowane są remonty i inwestycje w szkołach, poradniach i DPS-ach na kwotę blisko 2 000 000,00 zł. Dodatkowo planowany jest zakup dwóch specjalistycznych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeden z nich ma trafić do Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu. Środki zabezpieczone na ten cel to ponad 150 000,00 zł.

W przyszłym roku Powiat Grójecki planuje również termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu oraz remonty oddziałów szpitala. Planowane koszty zadania to 5 000 000,00 zł. W 2021 roku do użytku zostanie oddany Szpitalny Oddziału Ratunkowy, co zdecydowanie poprawi jakość opieki zdrowotnej w naszym powiecie. Obecnie trwają przetargi na sprzęt dla SORu. Koszt wyposażenia to 4 026 750, 00 zł.

W ramach rozwoju parku maszynowego Powiatowego Zarządu Dróg planowany jest zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku. Zarząd Powiatu planuje jeszcze wiele innych inwestycji, jednakże w główniej mierze ich realizacja uzależniona jest od pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego Gmin, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Rządu. Liczymy na przychylność oraz kontynuację ubiegłorocznej owocnej, dobrej współpracy. Władze Powiatu zdają sobie sprawę, że ze względu na pandemię, przyszły rok będzie kluczowy dla polskiej gospodarki, a co za tym idzie może odbić się też na dochodach samorządów, które będą dalej walczyć ze skutkami epidemii Covid-19. Mamy jednak nadzieję, że wszystkie zaplanowane na rok 2021 inwestycje, dzięki współpracy z innymi szczeblami samorządu oraz zaangażowaniu samorządowców zostaną zrealizowane.