Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sprzęt do zdalnej nauki trafi do szkół prowadzonych przez Powiat Grójecki

Data: 16.11.2020 r., godz. 09.00    916
Pandemia koronawirusa zmieniła cały świat, musieliśmy nauczyć się z nią żyć. Zdalna nauka, praca oraz spotkania to już codzienność. Niestety sprzęt i oprogramowanie w wielu przypadkach, to olbrzymi wydatek, nie tylko dla jednostek koordynujących działalność szkół, ale również nauczycieli i rodziców uczniów.
Aby wspomóc społeczność szkolną w tym trudnym czasie Powiat Grójecki podejmuje szereg działań zmierzających do pozyskania dodatkowych funduszy na zakup urządzeń niezbędnych do zdalnej nauki i pracy.
Powiat Grójecki jako organ prowadzący szkoły, złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, w związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 773 wnioski z czego wsparcie finansowe otrzymało 105 organów prowadzących dla 329 szkół. Wśród nich znalazł się również Powiat Grójecki, który uzyskał dofinasowanie w wysokości 227 500 zł. Dotacja z programu, to 182 000 zł, a wkład własny Powiatu - 45 500 zł.
Laptopy zostaną zakupione i dostarczone jeszcze w tym roku kalendarzowym. Komputery trafią w naszym powiecie do:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkach (SOSW Jurki)
2. Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Jurkach (SOSW Jurki)
3. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą
4. Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą
5. Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Grójcu
6. Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce
7. Technikum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"- Grójec w Grójcu
8.Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"- Grójec w Grójcu
9. Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
10. Liceum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
11. Technikum w Warce w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce
12. Branżowej Szkoły I stopnia w Warce w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce
13. Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi


informujemy, że w najnowszym numerze Jabłonki, w którym również został zamieszczony na ten temat niniejszy artykuł znalazł się błąd w liście szkół, które otrzymają wsparcie.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 
 Biuro Promocji Powiatu