Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kontrowersyjny podział Mazowsza

Data: 08.09.2020 r., godz. 09.00    1509
Podział Województwa Mazowieckiego wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości. Wpłynie on negatywnie na rozwój Powiatu Grójeckiego.
Pogłębią się jeszcze bardziej dysproporcje ekonomiczne i społeczne pomiędzy powiatami. Rozbicie Mazowsza na dwa województwa wprowadzi chaos prawny, gospodarczy i ekonomiczny. W naszej ocenie mieszkańcy województwa mazowieckiego tworzą silną wspólnotę, budowaną od ponad 20 lat. Plan podziału województwa świadczy o niegospodarności władz proponujących to działanie. Pomysł ten jest nieracjonalny, niosący duże koszty, również dla obywateli. Zarząd Powiatu Grójeckiego stanowczo sprzeciwia się podziałowi Mazowsza. Podobne stanowisko przyjęła Rada Powiatu Grójeckiego w uchwale na ostatniej sesji rady powiatu z dnia 28 sierpnia 2020.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów w stosunku 11 głosów za (K. Ambroziak, A. Balcerowicz, K. Fiks, G. Górski, J. Karbowiak, C. Kołodziejski, R. Lipiec, J. Madej, M. Rosołowska, J. Sitarek, A. Zaręba) i 9 głosów przeciw (T. Bednarska, P. Iwanicki, G. Kijuc, W. Kumorek, A. Maciak, D. Piątkowski, M. Pruś, A. Steczkowska, W. Wojtczak).

W uchwale Rada Powiatu Grójeckiego podjęła stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego i powstrzymania planów jego podziału na dwa odrębne województwa. W swoim uzasadnieniu Rada przestawia wiele negatywnych skutków podziału, tj .: powstanie rozległych obszarów biedy na terenie nowego województwa mazowieckiego i niewielkich obszarów zamożności - stołeczna Warszawa. Wyłączenie Warszawy z województwa Mazowieckiego będzie miało katastrofalne skutki dla naszego regionu. Stolica kraju generuje wysokie dochody. Metropolia warszawska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie instytucji kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych. Osłabione Mazowsze bez metropolii warszawskiej będzie zmuszone utrzymać m.in. 3/4 całości dróg na terenie Mazowsza oraz połowę szpitali i instytucji publicznych za 13 proc. dotychczasowych dochodów.

Zaistnieje konieczność ustanowienia podwójnej administracji samorządowej i rządowej szczebla regionalnego, co znacznie zwiększy wydatki na ten cel. Podział tak dużego Województwa spowoduje ogromne zamieszanie instytucjonalne, kompetencyjne oraz własnościowe i finansowe, w tym chaos w wykorzystaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zagrozi procesom przygotowania do perspektywy 2021-2027.

Tak głębokie zmiany spowodują zaprzepaszczenie dorobku Samorządu Województwa Mazowieckiego, uwstecznią procesy, które zachodzą już o kilkunastu lat na terytorium obecnego województwa. Nowy Samorząd będzie dążył siłą rzeczy do budowania własnych potencjałów i marek. Z mapy Europy zniknie jedno z 16 polskich regionów, dotychczas postrzegany, jako region silny i dynamicznie rozwijający się. Ponownie zaistnieje potrzeba rozpoczęcia przygotowań do opracowania i negocjacji z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych. 

Rada Powiatu Grójeckiego podejmując niniejsze stanowisko, chciała podkreślić swoją przynależność do mazowieckiej regionalnej wspólnoty samorządowej. Przez 20 lat funkcjonowania w ramach obecnego województwa mazowieckiego nasza wspólnota sprawdziła się w stu procentach prowadząc konsekwentnie działania zmierzające do zwiększania integralności regionu, podnoszenia stopnia wyposażenia gmin i powiatów w infrastrukturę techniczną i społeczną, podwyższania poziomu życia mieszkańców oraz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także budowania tożsamości regionalnej.

Rada Powiatu Grójeckiego opowiada się za oddaniem swojego głosu w tak ważnej sprawie społeczności regionu w ramach ogólnowojewódzkich konsultacji. Mieszkańcy Mazowsza i wszyscy samorządowcy stoją na stanowisku, że w ramach konsultacji powinny wyrazić swoje zdanie także zlokalizowane w regionie instytucje publiczne i prywatne, podmioty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe.