Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WROTA MAZOWSZA - portal E-URZĄD

Data: 23.09.2019 r., godz. 10.00    1501
Wrota Mazowsza- cyfrowy rozwój mazowieckich gmin i powiatów.
Przedstawiamy Państwu Wrota Mazowsza - portal, na którym można korzystać z usług mazowieckich gmin i powiatów
Wrota Mazowsza umożliwiają składanie wniosków przez obywateli i przedsiębiorców w dowolnym czasie z dowolnego miejsca
Na Wrotach Mazowsza można wyszukać e-usługę świadczoną przez urzędy, wypełnić formularz, utworzyć dokument, poświadczyć go podpisem elektronicznym i przesłać wraz z załącznikami do właściwego urzędu.
Można również wnieść on-line niezbędne opłaty, otrzymać urzędowe poświadczenia odbioru przesłanych dokumentów, monitorować historię zmian, status spraw, korespondencję z urzędów, a także dołączać kolejne dokumenty, formularze i nowe usługi mogą być tworzone regionalnie i lokalnie oraz udostępniane wszystkim urzędom korzystającym z tego portalu.
Urzędy same decydują, które usługi będą udostępniać mieszkańcom i przedsiębiorcom.
Mieszkańcy mają możliwość korzystania w bezpieczny sposób z usług na Wrotach Mazowsza w trzech kategoriach:
• usługi dla obywateli
• usługi dla przedsiębiorców
• usługi dla instytucji i urzędów
Po wybraniu kategorii usług, dostępne są sklasyfikowane tematycznie usługi takie jak:
• architektura i planowanie przestrzenne,
• zarządzanie nieruchomościami,
• edukacja,
• ochrona środowiska,
• polityka społeczna, itp.
Na portalu Wrota Mazowsza dostępne są także dwa inne komponenty:
• Portal Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP)
• i Monitorowanie Rozwoju Mazowsza
Z portalu korzysta już 314 mazowieckich gmin i powiatów.
Portal Wrota Mazowsza to tysiące zestandaryzowanych cyfrowych usług, których liczba wciąż rośnie
WROTA MAZOWSZA, TO STAŁY CYFROWY ROZWÓJ MAZOWIECKICH GMIN I POWIATÓW.
Więcej informacji można znaleźć na stronie – www.geodezja.mazovia.pl