Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania oferty złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk

Data: 18.10.2021 r., godz. 10.00    421
Zarząd Powiatu dn. 14 października 2021 r. podjął uchwałę 63/2021 o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

PEŁEN TEKST UCHWAŁY: