Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Data: 28.09.2016 r., godz. 10.29    3302
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Lokale niemieszkalne wraz z udziałami wg wykazu w częściach wspólnych budynku , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli i w takim samym udziałem we własności działek gruntu znajdują się w budynku 4- kondygnacyjnym , położonym w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 28c . Budynek posadowiony jest na działkach o nr ewid. 1428/79 o pow. 0,0164ha i nr 1428/81 o pow. 0,1447ha. Własność jest uregulowana w KW nr RA1G / 00083945/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu. Z nieruchomości na parterze wyodrębniono dwa lokale jeden o pow. 149,89m² KW nr RA1G/00083946/2 i drugi o pow. 238,43 m ² ,KW nr RA1G/00084217/0

Nieruchomość położona w Grójcu przy ul. Mogielnickiej , o powierzchni 0,0114 ha, oznaczoną jako działka nr 1428/14 , której własność ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr RA1G/00004281/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu. Nieruchomość ma kształt wąskiego czworokąta , nieogrodzona, na działce znajduje się podjazd z kostki betonowej. Leży na terenie uzbrojonym w sieć energetyczna , wodociągowa , kanalizacyjną i gazową z dostępem do drogi publicznej.