Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Data: 14.01.2021 r., godz. 12.30    125
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774/ Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 1136 o powierzchni 1,54 ha położoną w miejscowości Borowe gmina Mogielnica.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Dziaka o numerze ewidencyjnym gruntu 1136, położona w miejscowości Borowe gmina Mogielnica. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
2. Powierzchnia nieruchomości.
Działka o powierzchni 1,54 ha.
3. Opis nieruchomości.
Nieruchomość położona w miejscowości Borowe gmina Mogielnica.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka jest położona w strefie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej MR.
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.
129,00 zł/miesiąc plus podatek Vat.
6. Terminy wnoszenia opłat.
Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Termin.
Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.