Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

Data: 30.11.2020 r., godz. 16.00    512
Ogłoszenie
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.


1. Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 poz. 1944 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Grójecki
ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2020 poz. 1944 z późn. zm.).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na której będą wykonywane przewozy:
a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy - transport drogowy autobusowy
b) określenie linii komunikacyjnej: przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej lub sieci komunikacyjnej przebiegających na obszarze Powiatu Grójeckiego, Powiatu Żyrardowskiego, Powiatu Białobrzeskiego
i Powiatu Piaseczyńskiego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Nie wcześniej niż rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Przewidywany czas trwania umowy.
Umowa na okres 24 miesięcy.

7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 poz. 1944 z poźn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
- Biuletyn Informacji Publicznej Organizatora,
- Tablica informacyjna Organizatora,
- Strona internetowa Organizatora.