Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Data: 17.01.2020 r., godz. 10.50    2478
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do oddania w najem lokali położonych w budynku przy
ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Działki o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 o pow. 0,0164 ha i 1428/81 o pow. 0,1447 ha położone w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 28C, dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym
w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1G/00083945/5.
Właścicielem lokali jest Powiat Grójecki.

Forma zbycia – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych najemców.

Numer
lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu
5 31,64 m2
16 35,34 m2
23 31,62 m2
30 17,85 m2
31 35,23 m2
38 16,05 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/368/14 z dnia 20 stycznia 2014r. Rady Miejskiej w Grójcu, działki o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 i 1428/81 położone są na terenie oznaczonym UU16, terenie usług – bez przesądzania o ich profilu.

Termin zagospodarowania nieruchomości.
Umowy najmu zostaną zawarte na okres 1 roku

Wysokość opłat z tytułu najmu.
Wysokość czynszu wynosi 8,36 zł za 1m2 powierzchni lokalu plus opłaty wynikające z eksploatacji lokalu, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, energia cieplna, ciepła i zimna woda.

Terminy wnoszenia opłat
Czynsz oraz opłaty są płatne z góry do 10 każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat.
Opłaty nie podlegają aktualizacji.

Termin
Umowa zostanie zawarta na czas określony - 1 rok.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem.
Lokale są przeznaczone do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.