Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY!

Data: 14.06.2016 r., godz. 13.43    3826
Rozpoczęła się kolejna edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017


W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków do projektu.


Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na dedykowanym systemie internetowym pod adresem www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ i wypełnić wniosek.

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu).

Stypendium ma charakter naukowy. Musi zostać wydatkowane na cele edukacyjne. W roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ono nie mniej niż 3800,00 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł. 

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Zapraszamy do rejestrowania się!