Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja dot. dokumentacji leśnych

Data: 24.05.2019 r., godz. 15.38    1442
Informacja dot. dokumentacji leśnych

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Uproszczonych planów lasu oraz Inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Pniewy i Mogielnica informujemy, że w okresie od 15 maja do 15 lipca 2019 roku na terenie w/w gmin odbywają się taksacje terenowe. Pracami są objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).