Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja dotycząca wyłożenie projektów upul.

Data: 06.09.2018 r., godz. 11.50    1306
Grójec, dnia 6.09.2018r.
OGŁOSZENIEStarostwo Powiatowe w Grójcu zawiadamia wszystkie osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami, zarządcami lub dzierżawcami lasów położonych w Gminach: Belsk Duży, Goszczyn, Grójec i Warka, że od 3 września 2018 roku w każdej
z w/wym. Gmin zostały wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów do publicznego wglądu na okres 60 dni. W okresie 30 dni od daty wyłożenia projektów każda z zainteresowanych osób może składać swoje zastrzeżenia i wnioski do wym. dokumentacji urządzeniowej.
Decyzje o ich uznaniu lub o ich odrzuceniu będą wydawane przez Starostę Grójeckiego.