Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INFORMACJA STAROSTY GRÓJECKIEGO O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Data: 28.06.2018 r., godz. 15.41    1965
INFORMACJA STAROSTY GRÓJECKIEGO
O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO


Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.460 z późń.zm.) informuję ,że przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla
„Rozbudowy drogi powiatowej nr 1685W Warka –Kępa Niemojewska-Boże, ul. Leśna w miejscowości Warka, gmina Warka”
, na długości 783,00mb, w sąsiedztwie linii kolejowej LK 8”, w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 8 ,odcinek Warka-Radom (LOT C,D,E,)” realizowanego przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art.39 ust 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować w formie pisemnej na adres: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU, UL. J.PIŁSUDSKIEGO 59, 05-600 GRÓJEC

Załączniki:
1.Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego /do pobrania/
2.Koncepcja /do pobrania/

Data publikacji:
28.06.2018r