Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja dot. dokumentacji leśnych

Data: 05.06.2018 r., godz. 16.35    2776
W związku z przystąpieniem do sporządzenia Uproszczonych planów lasu oraz Inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Belsk Duży, Goszczyn, Grójec i Warka informujemy, że w dniach 01.06 – 15.08.2018 r. na terenie w/w gmin odbywają się taksacje terenowe. Pracami są objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA