Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Szkody w związku z przejściem frontu atmosferycznego przez województwo mazowieckie w dniu 26 maja 2018 r.

Data: 29.05.2018 r., godz. 13.30    2351
Szanowni Państwo,

w związku z przejściem frontu atmosferycznego przez województwo mazowieckie w dniu 26 maja 2018 r., uprzejmie informuję, że w przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta może wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan, powódź, deszcz nawalny, piorun, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, obsunięcie się ziemi oraz lawinę.

Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego (.) oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie www.mazowieckie.pl,
Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Kłos-Kruk, starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 22 695 65 60.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że procedura zgłoszenia szkód w infrastrukturze komunalnej znajduje się na stronie www.mazowieckie.pl,
Osoby do kontaktu:
Pani Iwona Araszkiewicz, zastępca kierownika w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 22 695 61 93.
Pani Dagmara Kowalska, starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 22 695 65 22.

Magdalena Kłos
Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695 65 60, e-mail: mklos@mazowieckie.pl