Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grójeckiego, tj. lokali położonych w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu

Data: 29.03.2018 r., godz. 15.45    736

Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz §3, §4, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 j.t.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grójeckiego, tj. lokali położonych w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 1428/79 o pow. 0,0164 ha oraz 1428/81 o pow. 0,1447 ha, dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Grójcu prowadzona jest księga wieczysta RA1G/00083945/5.

Polecamy