Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Grupową zmianą sprzedawcy energii elektrycznej

Data: 17.04.2016 r., godz. 06.10    3277


Federacja Konsumentów w Warszawie prowadzi pierwszą taką kampanią w Polsce – Grupową zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Chcemy zgromadzić jak największą grupę społeczną, która razem, aktywnie, jednym głosem wyrazi chęć zmiany sprzedawcy energii. Zmiany w nieskomplikowany sposób, przejrzyście przeprowadzonej. Każdy konsument może przystąpić do grupy, udział jest bezpłatny, a decyzję o podpisaniu umowy podejmujemy dopiero po przeprowadzeniu odwróconej aukcji wśród zgłaszających się sprzedawców. Aukcja będzie polegała na licytacji w dół, zwycięski sprzedawca będzie musiał zaproponować cenę niższą od pozostałych sprzedawców energii. Każdy zainteresowany sprzedawca ma możliwość zgłoszenia się, ale może się zdarzyć, że nie każdy zostanie dopuszczony do aukcji. Sprawdzimy proponowane konsumentom zapisy umów, aby zapewnić przejrzyste i uczciwe warunki sprzedaży energii elektrycznej.

W Unii Europejskiej, od 2011 roku za pośrednictwem organizacji konsumenckich z Holandii, Danii, Belgii, Austrii, Słowenii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii ponad 4 000 000 osób uczestniczyło w akcjach grupowej zmiany sprzedawcy energii. Ponad 800 000 konsumentów zmieniło w ich wyniku sprzedawcę energii, co w przeliczeniu przyniosło im łącznie 730 milionów złotych oszczędności.
Prawo wyboru sprzedawcy to jedno z podstawowych praw konsumenta. Niestety często spotykamy się z nieuczciwymi, wprowadzającymi w błąd praktykami handlowców, które prowadzą do podejmowania przez konsumentów niekorzystnych dla siebie decyzji, a co za tym idzie, zrażają odbiorców energii do podejmowania aktywności. Dlatego dużą szansę upatrujemy w inicjatywie podjętej przez Federację Konsumentów. Z perspektywy nie tylko konsumenta, ale i regulatora rynku ogromną wartość mają propozycje prostych i przejrzystych warunków umowy, bez żadnych kruczków. Jestem przekonany, że Federacja daje taką właśnie rękojmię uczciwych zasad. Liczę także na pobudzenie świadomości konsumentów i zbudowanie dobrych praktyk na naszym rynku energii. - powiedział Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
W naszej kampanii przystąpienie do grupy nie zobowiązuje nikogo do podpisania umowy. Wynik aukcji również nie zobowiązuje do zmiany sprzedawcy. Ta decyzja musi być przemyślana, dlatego każdy uczestnik grupy otrzyma po aukcji własną kalkulację możliwych do osiągnięcia oszczędności w ramach zmiany za naszym pośrednictwem. Co więcej -uczestnik za nic nie płaci – ani za przystąpienie do akcji, ani za zmianę sprzedawcy, Nie ma też żadnych płatnych usług dodatkowych ani innych zobowiązań.

Z przeprowadzonych przez Federację Konsumentów badań wynika, że jako powód niezmienienia sprzedawcy polscy konsumenci podają: oszustwa ze strony akwizytorów, brak wiary w uzyskanie realnych korzyści, brak atrakcyjnych ofert, niewiedzę dotyczącą możliwości zmiany sprzedawcy, przekonanie, że jest to proces trudny i czasochłonny. Odpowiedzią na te stwierdzenia jest właśnie nasza akcja – stworzenie dużej i silnej grupy konsumentów, która dzięki odwróconej aukcji uzyskuje lepsze ceny, ale również uczciwe umowy oraz łatwy proces zmiany sprzedawcy. Dlaczego Federacja Konsumentów organizuje tę akcję? Bo aż 96% respondentów w naszym badaniu odpowiedziało, że chciałoby, by to nasza organizacja weryfikowała warunki umów, a prawie 60% zadeklarowało, że właśnie w ten sposób – grupowo – chcieliby zmienić sprzedawcę energii. 

Do udziału w naszej akcji zapraszamy 14 milionów polskich gospodarstw domowych. Dla nich przeprowadzimy aukcję, aby uzyskać atrakcyjną cenę energii elektrycznej, która dla wielu konsumentów stanowi znaczący wydatek w domowym budżecie. Od sprzedawców oczekujemy przejrzystych i uczciwych warunków: żadnych kar umownych, ukrytych opłat, klauzul niedozwolonych. Zweryfikujemy zapisy umowne i zmienimy je, jeśli nie spełnią naszych kryteriów. Działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć to, czego żaden konsument z osobna nie uzyska – przełamujemy stereotyp, że z dużą firmą nie da się negocjować uczciwej umowy. Jestem przekonany, że udział w akcji to doskonała okazja, aby dać sobie szansę na oszczędności oraz pokazać siłę konsumenckiego głosu. Serdecznie zachęcam każdego konsumenta do przyłączenia się. Moim zdaniem warto. . Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów.

Zapisy do grupowej zmiany sprzedawcy energii zostaną uruchomione ponownie i konsumenci, którzy nie zdążyli się zapisać , będą mogli to zrobić do końca kwietnia 2016 r.

Na podstawie materiałów Federacji Konsumentów w Warszawie
Sebastian Dulemba
PRK Grójec