Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nowej Wsi gmina Warka, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 155/16 o powierzchni 0,5772 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data: 25.09.2017 r., godz. 21.20    2609
Zarząd Powiatu Grójeckiego działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu na okres 21 dni został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Wsi gmina Warka, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 155/16 o powierzchni 0,5772 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 41), tel.(048) 665 11 53.