Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

KUPUJEMY OKULARY PRZECIWSŁONECZNE - Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Data: 13.06.2017 r., godz. 17.56    2436

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

• Co oznaczają symbole na okularach przeciwsłonecznych?
• Czy w każdych możesz prowadzić samochód? 

Okulary przeciwsłoneczne są środkami ochrony indywidualnej. Dlatego ich oznakowanie jest określone przez prawo. Różni je nie tylko cena, ale także kolor zastosowanych w nich szkieł oraz materiał, z którego zostały wykonane. Zgodność okularów przeciwsłonecznych z wymaganiami potwierdza producent, który powinien umieścić na nich znak CE. Zobacz jakie jeszcze oznaczenia znajdziesz na okularach przeciwsłonecznych. 

• Zwróć uwagę na oznakowanie, szukaj na okularach przeciwsłonecznych cyfr, które oznaczają kategorię zastosowanego filtra – od 0 do 4. Im wyższa, tym większy stopień ochrony przed światłem, ale też mniejsza zdolność zauważania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej czy innych uczestników ruchu. Dlatego, np. okulary przeciwsłoneczne z filtrem o kategorii 4 przeznaczone są do używania w górach, czy na pustyni. Nie mogą być stosowane do jazdy samochodem. 

• Sprawdź informacje dodatkowe o typie filtra. Przykładowo fotochromowy reaguje na natężenie światła. Im jaśniejsze otoczenie, tym ciemniejsza będzie szybka okularów przeciwsłonecznych. Z kolei filtr polaryzacyjny wyostrza obraz eliminując niepotrzebne odbicia. Jest on szczególnie wskazany do prowadzenia pojazdów.

• W oznakowaniu okularów przeciwsłonecznych mogą być używane oznaczenia słowne lub piktogramy. Jeżeli producent użyje tylko piktogramów, powinien je wyjaśnić, objaśnienia powinny być w jęz. polskim - szukaj załączonej informacji.

• Sprawdź, czy producent przewidział ograniczenia stosowania okularów przeciwsłonecznych, np. nie używać w solarium, przy prowadzeniu samochodów.

• Przeczytaj instrukcję konserwacji i przestrzegaj jej, by okulary przeciwsłoneczne nie straciły swoich właściwości, np. przez starcie czy porysowanie powłoki antyrefleksyjnej.

• Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych kieruj się nie tylko ich ceną i wyglądem, ale także warunkami, w których będziesz ich używać. Zbyt jasne lub za ciemne mogą powodować zmęczenie, nawet doprowadzić do choroby oczu. 

• Sprawdź, czy wielkość lub kształt oprawek nie będzie ograniczał twojego pola widzenia.

• Jeśli trafisz na niewłaściwie oznakowane okulary przeciwsłoneczne u sprzedawcy, skontaktuj się z Inspekcją Handlową. Na stronie urzędu znajdziesz również link do krajowego rejestru wyrobów niezgodnych lub stwarzających zagrożenie lub unijnego systemu RAPEX (w języku angielskim),

Dlatego też, przy wyborze okularów, należy kierować się nie tylko ich ceną lub ładnym wyglądem, ale także warunkami klimatycznymi otoczenia4, w którym będą stosowane.

Ważnym czynnikiem jest także indywidualna wrażliwość użytkownika na olśnienie słoneczne. Źle dobrane okulary (posiadające zbyt ciemne lub zbyt jasne szkła), przy ich dłuższym użytkowaniu, mogą wywoływać nadmierne zmęczenie oczu (okulary nie będą bowiem w pełni chronić oczu). Należy także zwrócić uwagę na właściwe dopasowanie oprawek okularów do twarzy użytkownika w taki sposób, aby swoją wielkością bądź kształtem nie zakłócały pola widzenia.


Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów