Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INFORMACJA DOT. SPORZĄDZENIA UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW

Data: 23.04.2020 r., godz. 10.00    0
OGŁOSZENIE


Starostwo Powiatowe w Grójcu informuje wszystkie osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi, zarządcami lub dzierżawcami lasów położonych w gminach Błędów i Jasieniec, że w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca 2020 roku firma TAXUS UL Sp. z o.o. prowadzi prace terenowe (taksacyjne), które będą podstawą do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów.
Powyższe prace wykonywane są z upoważnienia Starosty Grójeckiego i wiążą się z wejściem pracowników firmy na grunty prywatne.