Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

OPEGIEKA Sp. z o.o. w związku z zaostrzeniami dotyczącymi spotkań ustalenie granic w dniu 26.03.2020 nie będzie przeprowadzone.

Data: 25.03.2020 r., godz. 10.00    0
OPEGIEKA Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg informuje, że w związku z zaostrzeniami dotyczącymi spotkań ustalenie granic w dniu 26.03.2020 nie będzie przeprowadzone.
Ustalenia dotyczyły granic między obrębami Marianów-Barcice Drwalewskie, Marianów-Pieczyska, Lasopole-Wola Pieczyska, Lasopole-Chynów, Lasopole- Milanów, Lasopole-Drwalew.
Informujemy, że o nowych terminach zostaną zainteresowani powiadomieni drogą pocztową po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej

Z poważaniem
Dariusz Ostałowski - Dyrektor ds. Geodezji i Geomatyki