Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYNIKI KONKURSÓW DOŻYNKOWYCH

2610
Święto Plonów nie obyłoby się bez konkursów dożynkowych. Komisja konkursowa musiała się zmierzyć z bardzo trudnym zadaniem wyboru najładniejszego stoiska, najlepszej potrawy czy najładniejszego wieńca. Członkowie komisji zwracali szczególną uwagę na wartości nawiązujące do dawnych tradycji, pielęgnowania ludowych zwyczajów i obrzędów, interesujące rozwiązania przestrzenne i artystyczne, nowatorskie pomysły jak również jakość, trudność, smak oraz precyzję wykonania

W ramach konkursu na najładniejsze stoisko
1 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach.
2 miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu
3 miejsce: Stowarzyszenie Seniora ‘Relaks” gmina Belsk Duży

W ramach konkursu na najlepszą potrawę regionalną
1 miejsce: Mateusz Sęk z Jasieńca
2 miejsce: Sołectwo Warpęsy - gmina Jasieniec
3 miejsce: Sołectwo Dąbrówka Stara – gmina Błędów

W kategorii wieniec tradycyjny:
1 miejsce: Parafia Worów
2 miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
3 miejsce: Parafia Boglewice

Laureaci wspomnianych konkurencji otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy kosze upominkowe oraz kwiaty.