Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Muzea

10063

ul. K. Pułaskiego 24
05-660 Warka
www.muzeumpulaski.pl
e-mail: sekretariat@muzeumpulaski.pl
tel. 48 667 22 67

Zespół pałacowo – parkowy w Winiarach (obecnie dzielnica Warki) to zakątek niezwykły, przepełniony historią, owiany legendami i ciekawostkami. Klasycystyczny pałacyk, usytuowany tuż nad zboczem skarpy nad Pilicą, otulony zabytkowym parkiem i naturalną roślinnością starorzecza, cisza, spokój, śpiew ptaków i piękno otaczającej przyrody – tworzą swoisty genius loci.

Miejsce to obrali sobie za siedzibę starostowie niegrodowi. Pierwszy pałac stanął tu co najmniej na początku XVII w. Na jego miejscu pod koniec XVII w. Stanisław Antoni Szczuka, współpracownik króla Jana III Sobieskiego, wystawił kolejny wg projektu Augustyna Wincentego Locci. W XVIII w. majątek należał m.in. do Józefa Pułaskiego, ojca słynnego Kazimierza, starosty wareckiego. Gościło tu wiele znamienitych Polaków, np. król Stanisław August Poniatowski. Winiary często zmieniały właścicieli, a pałac kilkakrotnie przebudowywano. Ostatnim właścicielem majątku (do 1945 r.) był hrabia Wacław Godziemba – Dąbski.

W styczniu 1967 r. w pałacu otwarto historyczno – biograficzne Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, poświęcone polsko – amerykańskiemu Bohaterowi, a także polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych AP. Od 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury Powiatu Grójeckiego. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 15 ha, usytuowany na skarpie. Jeszcze do niedawna rozciągał się stąd szeroki widok na dolinę Pilicy, zaś południową stronę skarpy porastały winnice. Podobno zakładała je sama królowa Bona. Co roku 11 października na Winiarach obchodzony jest Dzień Kazimierza Pułaskiego, a w pierwszą niedzielę lipca – Piknik historyczno – kulturalny Vivat Pułaski.

W latach 2008-2015 zrealizowano tu projekt pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Warce, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 oraz ze środków Powiatu Grójeckiego. Przeprowadzono generalny remont pałacu Pułaskich, w miejscu zabudowań folwarku wybudowano Centrum Edukacyjno – Muzealne, poddano rewitalizacji zabytkowy park.Muzeum Regionalne w Nowym Mieście n. Pilicą
Plac O. H. Koźmińskiego 7a
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.48 674 11 23

Muzeum Błogosławionego O. H. Koźmińskiego
Przy Klasztorze o. o. Kapucynów
Plac O. H. Koźmińskiego 7a
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 48 674 10 36
Muzeum Karawaningu
ul. Nowy Zajazd 6
05-660 Warka
tel. 503 660 127
Małe Muzeum
Grażyna 36 a
05-660 Warka
tel. 662 220 181
Izba Pamiątek Edwarda Kozłowskiego
Pilica 50
05-660 Warka
tel. 48 667 26 64
Izba Pamięci Tadeusza Pękalskiego
ul. Stokowa 1
05-600 Grójec
tel. 48 664 18 58