Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

SZPITALE POWIATOWE TO NASZ PRIORYTET

Data: 10.07.2019 r., godz. 08.00    1683
Szanowni Państwo, publikujemy całość audytu przeprowadzone w obu szpitali zarządzanych przez Powiat Grójecki. Audyt został przedstawiony na Sesjach Rady Powiatu w Grójcu i Nowym Mieście w dn. 10 i 12 czerwca 2019.
Szanowni Państwo,

Po uzyskaniu wstępnych informacji pod koniec 2018 r. na temat trudnej sytuacji w szpitalach w Grójcu i w Nowym Mieście nad Pilicą Zarząd Powiatu Grójeckiego obecnej kadencji postanowił przeprowadzić szczegółowy audyt obu placówek. Celem przeprowadzenia analizy było ustalenie przyczyn, które spowodowały ogromne zadłużenie i stale powiększającą się stratę finansową. Audytem objęta została zarówno część medyczna jak i finansowa za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych tj. 2016-2018. Audyt został zrealizowany przez dr Andrzeja Krupę, lekarza z wieloletnim doświadczeniem, audytora specjalizującego się w obszarze służby zdrowia.
Szczegółowej analizie poddano działalność i funkcjonowanie poszczególnych oddziałów obydwu jednostek, badając między innymi ilość pacjentów leczonych w szpitalach w danych latach, średni czas pobytu pacjenta w szpitalu, średnie obłożenie łóżek oraz co najważniejsze odchylenie od średniego ogólnopolskiego czasu hospitalizacji a także rodzaj wykonywanych świadczeń.

Wyniki audytu jednoznacznie wskazują, że w obydwu placówkach nie były wykonywane świadczenia medyczne za kwotę przyznaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co skutkowało zmniejszeniem przyznanych ryczałtów począwszy od ostatniego kwartału 2018. Pomimo dostępnych wolnych łóżek w obydwu szpitalach i niewykorzystanych środkach finansowych obie placówki świadczyły usługi medyczne dla zbyt małej liczby pacjentów. Warto zaznaczyć, że ryczałt jest podstawą działalności każdego szpitala i musi być wykonywany, aby placówka funkcjonowała w sposób prawidłowy.
Kolejnym bardzo ważnym aspektem, na który zwrócił uwagę audytor jest zbyt długi okres pobytu pacjenta w szpitalu. Każdy pacjent, który trafia do szpitala oczekuje szybkiego i skutecznego leczenia. W przypadku naszych placówek hospitalizacje trwały zbyt długo i nie przynosiły oczekiwanego efektu.

Obydwa szpitale są bardzo zadłużone, a strata finansowa rośnie o ponad 600 000,00 zł miesięcznie musimy niezwłocznie podjąć plany naprawcze. Pogłębianie się tej sytuacji realnie może doprowadzić do upadku obydwu szpitali. Zdaję sobie sprawę z tego, że przeprowadzenie audytu kontrolnego i wprowadzanie działań naprawczych może nieść ze sobą obawę co do dalszego funkcjonowania szpitali. Otóż pragnę zapewnić mieszkańców powiatu i wszystkich potencjalnych pacjentów naszych placówek, że nie ma planów likwidacji któregokolwiek ze szpitali. W tym roku szpital w Grójcu wystąpi do Narodowego Funduszy Zdrowia o dodatkowe środki pieniężne na świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), natomiast szpital w Nowym Mieście na Pilicą wystąpi o dodatkowy kontrakt na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL). Takie rozwiązania podyktowane są głównie potrzebami mieszkańców. Od kilku lat w Grójcu obserwujemy duży napływ nowych mieszkańców, którzy potrzebują korzystać również z podstawowej opieki zdrowotnej. W chwili obecnej bardzo trudno dostać się do lekarza pierwszego kontaktu w Grójcu. Obserwując sytuację demograficzną na terenie naszego powiatu oraz sytuację starszych pacjentów przebywających w naszych szpitalach widzimy potrzebę długotrwałego leczenia. Dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na terenie nowomiejskiego szpitala.

Biorąc pod uwagę zbyt niską liczbę hospitalizowanych pacjentów na oddziałach: ginekologiczno-położniczych i pediatrycznych obydwu szpitali należy natychmiast podjęć działania zmierzające do połączenia i przeniesienia tych oddziałów do jednej lokalizacji.

Jak wspomniałem wcześniej - zależy nam, aby obydwa szpitale dalej funkcjonowały, dlatego urealnimy liczbę łóżek w szpitalu, czym ograniczymy niepotrzebne koszty.
Co oznacza, że urealnimy liczbę łóżek? Do końca 2018 r. dla dyrektorów szpitali liczba łóżek w zarządzanych przez nich placówkach nie miała wpływu na koszty udzielanych świadczeń dlatego dla dyrektorów nie miało znaczenia czy tych łóżek jest zgłoszonych więcej czy mniej do właściwego rejestru. Większa liczba łóżek do końca ubiegłego roku skutkowała tak naprawdę tylko tym, że wiele z nich nie było wykorzystanych. Można powiedzieć, że stały w gotowości. Natomiast od stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach liczone proporcjonalnie od ilości istniejących łóżek, a nie liczby chorych.

Starosta Powiatu Grójeckiego
Krzysztof Ambroziak