Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Porozumienie Mazowieckich Terytorialsów i Nadwiślańskich Pograniczników

Data: 05.07.2019 r., godz. 08.00    1338
3 lipca 2019 r. w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli podpisano porozumienie w sprawie współdziałania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Jak zaznaczył dowódca Mazowieckiej Brygady OT pułkownik Grzegorz Kaliciak - „WOT wyciągają na bieżąco wnioski z budowy i kształtowania formacji. Na chwile obecną dysponujemy czterema batalionami na terenie południowego Mazowsza. Chętnie działamy i wspieramy inne jednostki, stąd też dzisiejsze porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem SG. Podpisujemy je, aby wymienić się doświadczeniem oraz wspierać w zakresie sprzętu i obiektów. Będziemy myśleli jak wspólnie się szkolić, małymi etapami będziemy zacieśniać współpracę”.

Podpisany w środę, 3 lipca 2019 r. przez Dowódcę 6 MBOT płk. Grzegorza Kaliciaka i Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Rytwińskiego dokument szczegółowo określa zakres i formy współpracy obu formacji. Obejmuje ona, m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Mazowieckiej Brygady OT do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Współpraca formacji będzie również dotyczyć wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu oraz prowadzenia szkoleń przygotowujących obie formacje do współdziałania. Porozumienie obejmuje także współpracę w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie logistyczne, techniczne i osobowe, w tym udostępnianie bazy szkoleniowej i obiektów specjalistycznych (w szczególności strzelnic).

Podpisane 3 lipca porozumienie jest szóstym tego typu dokumentem łączącym oddział Straży Granicznej i brygadę OT.

NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Nadwiślański Oddział SG jest jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa, dzięki temu wynikają zadania, które będą realizowane przy współpracy 6 MBOT. Jednostka ta na co dzień, zapewnia obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu.

Zacieśnienie współpracy Terytorialsów i funkcjonariuszy Straży Granicznej możliwe jest dzięki podpisanemu 27 września 2018 r. w Warszawie porozumieniu Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Przypomnijmy, sygnatariuszami tego porozumienia byli Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga. Dokument zakłada współdziałanie obu formacji w formie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz wymiany doświadczeń.
***
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.
Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

ppor. Jolanta MACIASZEK
OFICER PRASOWY
6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

tel. kom. 887 335 612
email: maciaszek9168@portal.ron.mil.pl
WWW: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"