Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Data: 03.07.2019 r., godz. 08.00    1346
„Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie!”- tymi słowami rozpoczęła uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 pani Dorota Nowak-Michałowska, dyrektor ZSP w Jasieńcu,
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.
Wakacje, panie profesorze!


Julian Przyboś

„Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie!”- tymi słowami rozpoczęła uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 pani Dorota Nowak-Michałowska, dyrektor ZSP w Jasieńcu, kierując je do zgromadzonych osób na hali gimnastycznej w dniu 19 czerwca 2019r. Tym samym rok szkolny 2018/2019 wpisał się w kolejne karty historii naszej szkoły, szkoły z ponad 70-letnią tradycją. Pani dyrektor gorąco przywitała gości przybyłych na uroczystość: Ks. Janusza Figurskiego wikariusza Parafii Jasieniec, panią Annę Matyjas – sekretarza powiatu grójeckiego, pana Władysława Kumorka radnego powiatu grójeckiego, pana Dariusza Dylickiego prezesa Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, pana Rafała Kunkę – reprezentującego dom bankietowy 21 w Grójcu, panią Iwonę Malinowską – reprezentującą sp. zoo MAAN, pana Cezarego Sygockiego – reprezentującego firmę Czarston, panią Bożenę Janus – pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu. Uroczystość zakończenia roku to czas na podsumowanie osiągnięć szkoły, osiągnięć, bez których szkoła nie istniałaby w środowisku lokalnym, czy nawet krajowym, osiągnięć będących zwieńczeniem pracy całej społeczności szkoły, a więc uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. 

Pani dyrektor przypomniała pokrótce najważniejsze osiągnięcia i chwile, które zapisały się w naszej pamięci. Rok szkolny rozpoczęliśmy udziałem w dożynkach powiatowych, podczas których otrzymaliśmy wyróżnienia za udział w konkursach. Reprezentant naszej szkoły uczestniczył w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - zajmując I miejsce w województwie mazowieckim w etapie regionalnym oraz 10 miejsce w kraju w etapie centralnym. Zdobył I miejsce w konkursie ogólnopolskim Talentowisko. Tym uczniem był Karol Kotyński. W Olimpiadzie Wiedzy o ZUSi-e znaleźliśmy się w czołówce w województwie mazowieckim, w konkursie organizowanym przez PIP zajęliśmy 4 miejsce w Polsce, w Akademii Przedsiębiorczości organizowanej przez SGGW 4 uczniów zostało finalistami a szkoła w klasyfikacji zdobyła 2 miejsce. Przedstawiciele technikum żywienia znaleźli się wśród najlepszych cukierników w kraju w konkursie Masterszefa na deser lodowy. Uczniowie z technikum żywienia brali udział w warsztatach kelnerskich, barmańskich, cukierniczych. Ola Sybilska i Robert Siedlecki uczestniczyli w warsztatach dotyczących technologii wypieków, a w ogólnopolskim konkursie Black Box zajęli 5 miejsce. W konkursie kulinarne rekonstrukcje kuchni staropolskiej organizowanej przez Pałac w Małej Wsi I miejsce zdobyli Magda Chrobocińska i Bartek Sęk. Społeczność szkolna brała aktywny udział w akcjach szkolnych „Podaruj innym dni” oddając krew, w licznych akcjach charytatywnych w ramach szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń”, w światowym tygodniu pieniądza, w maratonie pisania listów. Brali udział w prelekcjach, szkoleniach, konkursach patriotycznych, konkursach o tematyce bhp, prawnych, informatycznych, ekonomicznych i językowych.

W powiatowym konkursie wiedzy o krajach angielskojęzycznych zajęli I i III miejsce, w konkursie o krajach niemieckojęzycznych III miejsce. Nasi uczniowie dali się poznać, jako znakomici sportowcy i zawodnicy, plasując się w czołówce w organizowanych zawodach sportowych i strzeleckich. Nasza szkoła była organizatorem kolejnych edycji olimpiady wiedzy o gospodarce i przedsiębiorczości, olimpiady „Powiat grójecki moja mała ojczyzna”, gminnego konkursu ekologicznego, koncertu pieśni sakralnej, koncertu pieśni patriotycznej, festiwalu piosenki niemieckiej i angielskiej, konferencji truskawkowej. W okresie IX-VI realizowaliśmy w szkole projekty unijne „ inwestycja w przyszłość” oraz „ umiejętności, kwalifikacje, praca” w których uczniowie i nauczyciele zdobywali nowe umiejętności uczestnicząc w warsztatach i kursach a szkołę wyposażyliśmy w pracownię komputerową i gastronomiczną. Uczestniczyliśmy w II edycji programu „Sad tradycyjny zakładając sad gruszkowy”. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i szerząc zasady profilaktyki po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „ Cyfrowobezpieczni”, IT szkoła, Bezpieczna szkoła, „Znamię znam je”, w programach organizowanyc przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Policję. 

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu działa Akademia Ciscko, w ramach której uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje potwierdzone uzyskiwanymi certyfikatami. Przy warsztatach szkolnych, istnieje również centrum pszczoły murarki, a więc uczniowie i mieszkańcy gminy zdobywają dodatkową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Przy współpracy z firmą Polsad Kubota w naszej szkole organizowane są pokazy maszyn i urządzeń rolniczych, które cieszą się dużym zainteresowanie nie tylko młodzieży naszej szkoły, ale również mieszkańców gminy Jasieniec.

Bogactwo podejmowanych inicjatyw nie omija licznych wycieczek szkolnych, podczas których uczniowie uczestniczyli w targach i pokazach zawodowych, zwiedzali zabytki powiatu grójeckiego, uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Pilicą, czy poznawali cudne zakątki Polski. Mijający rok szkolny to również czas bardzo dobrej współpracy z Parafią Jasieniec, Urzędem Gminy w Jasieńcu, Bankami BS w Jasieńcu , PKO w Grójcu, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, z firmami i uczelniami, które objęły patronat nad naszymi kierunkami kształcenia, a więc: Wyższą Szkołą Handlową
w Radomiu, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższa Szkołą Reklamy w Warszawie, z firmą POLSAD KUBOTA Jakub Korczak w Grójcu, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Intermarche w Grójcu, FERRERO w Belsku Duży. Uczniowie z technikum żywienia wraz z nauczycielami przygotowywali poczęstunki i obsługiwali liczne uroczystości w powiecie grójeckim. Organizowali konkursy i uczestniczyli w praktycznych pokazach w Pałacu w Małej Wsi. Fakt ten świadczy o wielkich umiejętnościach praktycznych naszych uczniów, zaufaniu środowiska lokalnego i dobrej opinii pracodawców, którzy naszych absolwentów awansują na szefów kuchni. Pani dyrektor przedstawiła również nazwiska uczniów, zdolnych, pracowitych i nagrodzonych stypendiami. Świadectwem wiarygodności słów i działań szkoły stały się wręczone nagrody rzeczowe, podziękowania i gesty uznania.

Następnie pani dyrektor i wicedyrektor wręczyli nagrody książkowe, dyplomy i podziękowania dla uczniów klas pierwszych i drugich za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, wzorowego zachowania, zaangażowania w życie klasy i szkoły, 100 % frekwencję. Miło było patrzeć na odbierających nagrody uczniów, a ich mina i postawa świadczyła o dobrze wykonanej pracy przez 10 miesięcy nauki. Listy gratulacyjne otrzymali również Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnia ocen powyżej 4,0. Pani dyrektor Dorota Nowak-Michałowska podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów, olimpiad czy zawodów sportowych, integrowali klasę poprzez udział w wigilii, ogniska, wycieczki i inne uroczystości . Wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom, rodzicom gorąco podziękowała za trud i efektywną pracę. Podziękowała za zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie, za uśmiech i przyjazny gest, za dobre słowo. Słowa podziękowania zostały także skierowane ku Panu Staroście, pracownikom i radnym powiatowym, przedstawicielom instytucji współpracujących ze szkołą, Rodzicom Pani dyrektor podziękowała za współpracę, wsparcie finansowe oraz pamięć o naszej szkole i pomoc w wychowywaniu młodzieży. Podkreśliła, że dzięki tej efektywnej pracy całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, dzięki tej atmosferze, którą sami tworzymy, dzięki wspólnemu zrozumieniu i otwartości możliwe jest osiągnięcie tak wielu sukcesów w jednym roku szkolnym. To dzięki tak zaangażowanej społeczności szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku, wzbudza zachwyt i pochwały, a absolwenci oraz znajomi bardzo często do niej wracają. Swoje słowa skierowała także w stronę uczniów: „Drodzy uczniowie! Bądźcie dumni z sukcesów, jakie osiągnęliście realizując swoje pasje. Z wiedzą i umiejętnościami jakie tu zdobędziecie będziecie chlubą każdej społeczności, w której się znajdziecie. – Tak, jak dziś jesteście chlubą naszej szkoły. Nie marnujcie swoich już odkrytych talentów. Rozwijajcie je, czerpiąc z tego faktu wiele radości i satysfakcji.”

Ostatnim etapem uroczystości był występ uczniów klasy drugiej technikum informatycznego. Młodzież pod kierunkiem wychowawcy, pana Mateusza Pecelta przygotowała część artystyczną apelu. Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, złożenie życzeń słonecznych, bezpiecznych wakacji oraz realizacji najskrytszych wakacyjnych marzeń było ostatnim etapem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w murach ZSP w Jasieńcu.

mgr Aneta Lewandowska