Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu cz. I (1940-1944)

Data: 10.06.2019 r., godz. 12.06    395
W roku 2020 ZSP w Grójcu obchodzić będzie swój jubileusz. Zapraszamy do współtworzenia tej uroczystości poprzez dostarczanie zdjęć (w formie skanów lub bezpośrednio do szkoły – poczta elektroniczna), filmów oraz wszelkich innych informacji, które mogą uzupełnić tworzoną monografię i prezentację multimedialną szkoły.
JUBILEUSZ 80-LECIA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w GRÓJCU


W roku 2020 szkoła obchodzić będzie swój jubileusz. Zapraszamy do współtworzenia tej uroczystości poprzez dostarczanie zdjęć (w formie skanów lub bezpośrednio do szkoły – poczta elektroniczna), filmów oraz wszelkich innych informacji, które mogą uzupełnić tworzoną monografię i prezentację multimedialną szkoły.

Monografia składać się będzie z czterech części:
1. Historia szkoły od 1940 r. (opracowana przez Pana Dyrektora B. Czacharowskiego).
2. Szkoła w obiektywie.
3. Wspomnienia nauczycieli, absolwentów, uczniów.
4. Dzień dzisiejszy szkoły i perspektywy rozwoju.

Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu cz. I (1940-1944)

Szkoła nasza ma bogatą 80-letnią tradycję, a jej historia jest ściśle związana z dziejami naszej Ojczyzny.

Początki istnienia szkoły przypadają na dramatyczne lata okupacji hitlerowskiej. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem był Józef Świątkowski. Przed wojną był on dyrektorem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im księdza Piotra Skargi Wydziału Powiatowego Sejmiku Grójeckiego. Działalność tej placówki oświatowej została przerwana wieczorem 6 września 1939 roku, gdy na miasto spadły niemieckie bomby lotnicze.

Od lipca do końca sierpnia 1940 roku dyrektor Józef Świątkowski czynił starania u niemieckich władz oświatowych w Warszawie o uzyskanie koncesji na otwarcie z dniem 1 września 1940 roku prywatnej polskiej szkoły handlowej w Grójcu - uruchomienie nauki w Liceum Ogólnokształcącym było w warunkach okupacyjnych niemożliwe. Starania te zakończyły się sukcesem. Starosta niemiecki Werner Zimmermann wręczył dyr. Świątkowskiemu koncesję na otwarcie szkoły handlowej. Nosiła ona oficjalną nazwę: Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Józefa Świątkowskiego w Grójcu (PRIVATE HANDELSSCHULE FÜR MÄDCHEN UND KNABEN VON ŚWIĄTKOWSKI JOSEF).

Grono pedagogiczne liczyło 8 nauczycieli, zastępcą dyrektora był Jan Ardatiew.

Zajęcia lekcyjne odbywały się na I piętrze prywatnego budynku pana Janusza Dobrowolskiego przy ul. Piotra Skargi 17 (róg ulicy Szpitalnej). W klasie I naukę rozpoczęło 57 uczniów, w klasie II - 21. Opłaty za naukę wynosiły od 10 do 70 zł. miesięcznie od ucznia. Przy szkole zorganizowano sklepik uczniowski jako placówkę doświadczalną. Do nauki wykorzystywano pomoce naukowe przedwojennego Gimnazjum, udało się też zdobyć 6 maszyn do pisania.

Od 1 września 1941 roku dyr. Świątkowski otrzymał dodatkowo koncesję na prowadzenie Kursu Przygotowawczego I i II stopnia obejmującego materiał programowy gimnazjum i liceum ogólnokształcącego (z wyjątkiem łaciny i historii). Pozwoliło to na prowadzenie nieoficjalnie w szkole tajnego nauczania na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Kursy istniały do 1 lutego 1942 roku.

Pod koniec 1940 roku władze niemieckie zezwoliły na otwarcie internatu przy ul. Mszczonowskiej, którego kierowniczką była Zofia Baranowska.

W kolejnych latach nauka prowadzona była w klasach I, II i III.

W czerwcu 1942 roku, zgodnie z zarządzeniem gubernatora Franka, dyr. Świątkowski zobowiązany został do przekazania władzom niemieckim pełnej dokumentacji szkół średnich z terenu Grójca. Udało mu się te dokumenty ukryć w drewnianej skrzyni i przechować do końca wojny w swoim prywatnym mieszkaniu.

W roku szkolnym 1943/1944 szkoła zmieniła nazwę na Prywatną 4-klasową Szkołę Koedukacyjną, a w kolejnym roku szkolnym 1944/1945 na Gimnazjum Spółdzielczo-Handlowe w Grójcu.


Bohdan Czacharowski