Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

FRAKTAL na STULECIE

Data: 10.04.2019 r., godz. 13.40    748
„Matematyka jest trudna, ale PIĘKNA” – tym zdaniem nauczycielka matematyki w LO im. P. Wysockiego Jolanta Nędzołek zwróciła się do uczniów szkół ziemi wareckiej, zebranych w dniu 4 kwietnia 2019r. w hali CeSiR, realizujących żywy fraktal – piąty etap konstrukcji trójkąta polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego.
FRAKTAL na STULECIE


„Matematyka jest trudna, ale PIĘKNA” – tym zdaniem nauczycielka matematyki w LO im. P. Wysockiego Jolanta Nędzołek zwróciła się do uczniów szkół ziemi wareckiej, zebranych w dniu 4 kwietnia 2019r. w hali CeSiR, realizujących żywy fraktal – piąty etap konstrukcji trójkąta polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego.

Projekt „Fraktal na Stulecie” to innowacja metodyczna realizowana w liceum wareckim, zainicjowana przez Jolantę Nędzołek z okazji ogłoszenia przez Senat RP rok 2019r. Jubileuszowym Rokiem Matematyki, a koordynowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

W ramach projektu nauczycielka Jolanta Nędzołek realizowała szereg zadań promujących zainteresowania matematyczne wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przełożenia wiedzy teoretycznej na pragmatyczną. W korytarzach liceum wareckiego można podziwiać wystawy, ukazujące praktyczną realizację zadań i funkcji matematycznych w architekturze czy życiu codziennym. Dodatkowo licealiści mają przygotowane gry logiczne, kalendarz matematyczny, zbudowane figury geometryczne, wystawy ukazujące wkład polskich naukowców w rozwój matematyki, a nawet kącik Poezja i Matematyka.

Finalnym etapem projektu stała się budowa żywego fraktala – trójkąta Sierpińskiego. W realizacji zadania udział wzięli – oprócz uczniów LO Wysockiego – uczniowie lokalnych szkół: SP nr 1, SP nr 2, Gimnazjum wareckie oraz młodzież z ZSP w Warce. W sumie aż 243 uczniów brało czynny udział w akcji, co dało wyraz integracji i umiejętności współdziałania lokalnych placówek oświatowych, czego wspaniałym i imponującym efektem jest biało – czerwony żywy FRAKTAL -trójkąt Sierpińskiego.


inf. LO w Warce