Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Prelekcja dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św.Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście z przedstawicielem Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

Data: 25.11.2015 r., godz. 00.00    5121
W dniu 19.11.2015 r. odbyła się prelekcja dla uczniów szkoły z przedstawicielem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grójcu panią: Bożeną Janus. Głównym celem spotkania była realizacja założeń, które wynikają z „Programu Profilaktyki” i „Programu Wychowawczego”.
W dniu 19.11.2015 r. odbyła się prelekcja dla uczniów szkoły z przedstawicielem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grójcu panią: Bożeną Janus.
Głównym celem spotkania była realizacja założeń, które wynikają z „Programu Profilaktyki” i „Programu Wychowawczego”.

W pierwszej części spotkania uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły: od Oddziału Przedszkolnego po Zasadniczą Szkołę Zawodową. 

Tematyka która została przedstawiona w tej części to: Czystość i higiena na co dzień i od święta”- zasady higieny osobistej. 

Pani Bożena w jasny i przystępny sposób omówiła i wyjaśniła podstawowe zasady higieny osobistej. Przedstawiła zasady dbania o swoje zdrowie, aktywność fizyczną, higienę osobistą, odżywianie, właściwy ubiór). Starała się wśród uczniów „wyrobić” nawyki higieniczno – kulturowe. Podczas prelekcji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wspólnej rozmowy.

W drugiej części spotkania uczestniczyli uczniowie: Publicznego Gimnazjum Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak także Szkoły Przysposabiającej+ do Pracy. W tej części prelekcji została przedstawiona prezentacja multimedialna z omówieniem i wspólną rozmową na temat: 
- „Zagrożenia płynące z palenia tytoniu. 
- „Dopalacze - zagrożenie współczesnej młodzieży.

Uczniowie dzięki prelekcji mogli poznać i utrwalić wiedzę na temat skutków uzależnienia od nikotyny, stosowania dopalaczy oraz ich zgubnego wpływu na organizm. Poznali sposoby leczenia uzależnień. Przedstawione zostały także informacje dotyczące skutecznego odmawiania zażywania dopalaczy.

Na koniec pani B. Janus przedstawiła skutki prawne posiadania narkotyków. Uczniowie mogli wypowiedzieć się i przedstawić stanowisko w sprawie stosowania substancji psychoaktywnych. Pani inspektor pokazała, w jaki sposób można dokonać autorefleksji i samooceny. Przedstawiła wiele przykładów bycia asertywnym. Na zakończenie spotkania zostały rozdane ulotki tematyczne.

W imieniu społeczności szkolonej pragniemy serdecznie podziękować pani inspektor Bożenie Janus za przybycie do naszej szkoły i przeprowadzenie prelekcji. 


Joanna Skrzydłowska
Jolanta Kacprzak