Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

KURATORIUM zaprasza rodziców na spotkanie dot. rekrutacji 2019/2020

Data: 27.11.2018 r., godz. 12.45    1098
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
KURATORIUM zaprasza rodziców na spotkanie dot. rekrutacji 2019/2020
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Radomiu zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjum na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, które odbędzie się w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu - 5 grudnia 2018r. o godz.16:00

Ponadto Dyrektor ZSP Grójec zaprasza rodziców na Dzień Otwarty Szkoły w godz. 15:00 - 19:00

• Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
• Spotkanie z doradcami zawodowymi – przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu
• Spotkanie z kierownikiem szkolenia praktycznego
• Zapoznanie z bazą dydaktyczną szkoły