Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Jubileusz 45-lecia CKZiU w Nowej Wsi

Data: 17.10.2018 r., godz. 08.13    1419
A najpiękniej świeciło w piątek, 12 października 2018 roku, w dniu dla Centrum niezwykłym. Świętowaliśmy wtedy Jubileusz 45-lecia istnienia szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi i Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.
Nad Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zawsze świeci słońce!A najpiękniej świeciło w piątek, 12 października 2018 roku, w dniu dla Centrum niezwykłym. Świętowaliśmy wtedy Jubileusz 45-lecia istnienia szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi i Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Nowej Wsi.
Część oficjalna obchodów Jubileuszu i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w sali gimnastycznej Centrum. Swoja obecnością zaszczycili nas znakomici goście: pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr hab. Andrzej Pacholczak z Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, pan Marek Ścisłowski – Starosta Powiatu Grójeckiego, pan Dariusz Piątkowski – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Kowalska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Grójcu, pan Wiesław Czerwiński – Radny Powiatu Grójeckiego, pan Szymon Cieślak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Warki, ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, dr Artur Malowaniec – Główny Inspektor Lasów Państwowych, pani Agnieszka Łępicka, pani Alicja Gaj i pani Bogumiła Jadwiga Gaj Gajewska – przedstawicielki rodziny patrona szkoły – Tomasza Nocznickiego, pan Dariusz Dylicki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, pan Jan Madej – Delegat Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego na Walne Zgromadzenie, podkomisarz Paweł Lewandowski – Komendant Komisariatu Policji w Warce, pan Krzysztof Włodarczyk i pan Krzysztof Gacparski – przedstawiciele firmy PROCAM Polska sp. z o.o., państwo Krzysztof i Magdalena Zatorscy – przedstawiciele firmy Dwa Jabłka sp. z o.o., pan Piotr Głogowski – przedstawicie firmy Agrobard sp. j., panowie Andrzej i Sławomir Dolińscy – właściciele Szkółki Drzew Owocowych „Dolińscy” w Worowie, pani Katarzyna Szczepańska – właścicielka Gospodarstwa Ogrodniczego w Goszczynie, pan Jacek Fiuczek – Agent Ubezpieczeniowy PZU S.A. oddział w Warce, pan Radosław Rak – Przewodniczący Rady Rodziców i pani Beata Skiba – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi, dyrektorzy szkół oraz instytucji kulturalnych i oświatowych powiatu grójeckiego, byli dyrektorzy szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi – pani Otolia Świątkowska, pani Krystyna Gregorczyk, pan Jacek Domański, pani Danuta Borowiec.
Wszystkich zgromadzonych gości powitała pani Anna Dacka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Zwracając się do zebranych w sali gości, podkreśliła nieocenioną rolę pamięci w życiu każdego człowieka, pozwalającej na dojrzałe spojrzenie w przeszłość i docenienie minionych wydarzeń oraz poznanych osób. Wyrazem szacunku dla osób tworzących historię szkoły w Nowej Wsi było złożenie kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicami upamiętniającymi Eligiusza Gajewskiego i Tomasza Nocznickiego. Inne, wybitne postaci i wydarzenia z minionych czterdziestu pięciu lat istnienia szkoły, przypomniane zostały w prezentacji multimedialnej o historii szkoły. Symbolicznym pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, zobowiązujących się szanować tradycję, której częścią stali się podczas piątkowej uroczystości.
Serdeczne życzenia dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły z okazji Jubileuszu i Dnia Edukacji Narodowej złożyli zabierający głos goście - pan Marek Ścisłowski – Starosta Powiatu Grójeckiego, pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr hab. Andrzej Pacholczak z Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, pan Wiesław Czerwiński – Radny Powiatu Grójeckiego, dr Artur Malowaniec – Główny Inspektor Lasów Państwowych, pani Agnieszka Łępicka i pani Bogumiła Jadwiga Gaj Gajewska – przedstawicielki rodziny patrona szkoły – Tomasza Nocznickiego, pani Krystyna Gregorczyk – była dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi. Zabierający głos goście zwracali uwagę na znaczenie edukacji w kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków, a w kontekście historii lokalnej – kolejnych pokoleń ogrodników i sadowników, rzetelnie i właściwie przygotowanych do zawodu dzięki kształceniu w Nowej Wsi. Szczególne słowa uznania skierowano pod adresem nauczycieli. Wyróżniający się pedagodzy oraz pracownicy obsługi i administracji uhonorowani zostali nagrodami, wręczonymi przez panią dyrektor Annę Dackę. Serdeczne podziękowania za wspieranie szkoły w zakresie realizacji różnych zadań pozadydaktycznych, w tym pomoc w organizacji Jubileuszu, otrzymały lokalne instytucje i firmy.
W części artystycznej zaprezentowano oryginalny program artystyczny „Wspomnienia zatrzymane w kadrze”, nawiązujący do historii szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi i przeżyć kolejnych pokoleń tutaj uczących się. Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył z towarzyszeniem Karola Sionka. Artystka dysponująca najrzadziej spotykanym głosem kobiecym – sopranem spinto – zaprezentowała wiązankę pieśni żołnierskich i patriotycznych, arie operetkowe, piosenki popularne.
Miłym zakończeniem Jubileuszu 45-lecia szkoły i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej było nastrojowe spotkanie w szkolnej stołówce. Emerytowani nauczyciele i pracownicy z rozrzewnieniem wspominali lata spędzone w szkole w Nowej Wsi, ale także podziwiali jej obecne oblicze i perfekcyjne przygotowanie uroczystości. Jak pokazał piątkowe popołudnie, w Nowej Wsi wszystko łączy się w spójną całość – codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wyjątkowymi, świątecznymi wydarzeniami, przeszłość z teraźniejszością, młodość z doświadczeniem. A wszystko skąpane w promieniach jesiennego słońca – tak ciepłych, jak atmosfera w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec
CKZiU w Nowej Wsi