Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ad vocem do „Faktów, które mówią same za siebie”

Data: 02.10.2018 r., godz. 09.51    2529
Ad vocem do „Faktów, które mówią same za siebie”
Ad vocem do „Faktów, które mówią same za siebie”

Szanowni Państwo ,

Jako starosta nie mogę patrzeć obojętnie na przerzucanie odpowiedzialności za problemy z wykonaniem przebudowy drogi 1602W Wilczoruda - Michrów i 1601W Pniewy - Rembertów na powiat. Od początku kadencji zabiegałem wraz z radnym Ireneuszem Szymczakiem o przebudowę tej drogi. Grupa radnych w Pniewach podając niektóre fakty potwierdza, że do tego zadania przygotowania rozpoczęto już w czerwcu 2015r.
Wniosek i projekt został przygotowany bardzo profesjonalnie, o czym świadczy drugie miejsce na 201 złożonych wniosków o dofinansowanie. Dzięki dobremu przygotowaniu dokumentacji udało się pozyskać 3 mln zł na przebudowę tej drogi. Chcę podkreślić, że nie uzyskalibyśmy tych środków, gdyby nie doskonale przygotowany wniosek.
Dopiero na etapie poszukiwania dodatkowych środków na inwestycję zaczęły się problemy. Władze Gminy Pniewy nie do końca były zainteresowanie tak dużą inwestycją. To samorząd gminy zwlekał aż do 13 lutego 2018 roku z podjęciem uchwały o uzupełnieniu środków o 370 tys. zł.
Trudno w to uwierzyć, ale niektórzy radni Gminy Pniewy nie poparli przebudowy kluczowej dla tej gminy drogi. Zamiast poprzeć przebudowę, szukano tematów zastępczych jak wprowadzenie ograniczeń do 12 ton, a nawet prób ograniczenia zakresu robót tylko do położenia nowej nawierzchni , o których wspominał wójt. Skutkiem tych działań było duże opóźnienie ogłoszenia przetargów, a w konsekwencji bardzo wysokie ceny przedstawione w ofertach przez wykonawców (późną wiosną wykonawcy nie są już zainteresowani konkurowaniem o projekty).
W wyniku ostatniego przetargu zakończonego 28 maja br. wartość wykonania tej inwestycji przekroczyła 10,4mln. zł. Uznałem, że w tej sytuacji musimy szukać innego rozwiązania. Dlatego zarząd powiatu podjął decyzję o podzieleniu tego zadania na dwa etapy. W pierwszym postanowiliśmy wyremontować odcinek drogi Michrów – Michrówek o długości 2600m. Remont już trwa. Na drugi etap (tj. drogę powiatową 1602W Wilczoruda - Michrów na odcinku od Przęsławic poprzez Jurki i Kruszew do Michrowa) ponownie postanowiliśmy złożyć wniosek do Wojewody. Obecnie trwa etap sprawdzania wniosku pod względem formalnym. Dlatego stanowczo protestuję przeciwko przedstawianiu tej sprawy jako rezygnacji z 3 mln zł. Powiat dalej jest zainteresowany wykonaniem tego zadania i tak jak obiecywałem na spotkaniach w gminie i w Kruszewie, jestem pewny, że zostanie ono już w 2019 roku wykonane. Warunkiem jest jednak współpraca ze strony władz Gminy Pniewy, na którą do tej pory nie bardzo mogłem liczyć.

Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski