Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiat Grójecki otrzymał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Data: 21.08.2018 r., godz. 16.37    1852
Powiat Grójecki otrzymał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 70 000,00 zł.
Powiat Grójecki otrzymał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 70 000,00 zł. 

Powyższa kwota przeznaczona będzie na doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach, w tym m.in.: meble, sprzęt komputerowy, rzutnik; pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne np.: Skala Inteligencji Stanford-Dinet 5, Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży – TEST, CONNERS 3. Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD, Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów), programy multimedialne (Dysleksja, Dyskalkulia, Logopedia), pomoce do zajęć grupowych i indywidualnych (m.in.: do terapii ręki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii SI, urządzenie do Terapia Biofeedback).

Zakup narzędzi pozwoli na pełniejsze diagnozowanie dzieci. Pomoce do zajęć uatrakcyjnią zajęcia indywidualne i grupowe. Terapeuci będą mogli wykorzystać nowoczesne programy multimedialne oraz pomoce, które będą ogólnodostępne i bezpłatne dla dzieci. 

Dzięki takiemu wsparciu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w znacznym stopniu polepszy swoje warunki i standardy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Starostwo Powiatowe w Grójcu